onsdag 8 juli 2020

Halvårsavstämning 2020

Första halvan av 2020 har varit oerhört turbulent och jag har svårt att på ett meningsfullt sätt göra en relevant avstämning. Det har ju varit vilda västern så väl på börsen som i portföljen. Vissa innehav har åkt ut med huvudet före från portföljen, medan andra nya har letat sig in.

Alla aktiviteter som skett i portföljen under H1 har jag redan publicerat i detalj här på bloggen. Vad gäller utdelningar konstaterar jag att många bolag befinner sig i ett mellanläge, där pengar finns tillgängliga att dela ut men att man inte vill/kan antingen inför osäkerheter i ekonomin framöver eller pga att man erhåller statliga bidrag för permitteringar etc. Informationsmässigt upplever jag att vi befinner oss i ett vakuum för tillfället. Den värsta krisen (för tillfället) ligger bakom oss, men Q2-rapporterna har ännu inte kommit. Därtill tror jag att många bolag är osäkra på hur ekonomin kommer se ut efter semestern, så jag tror att många prognoser blir mycket vaga. Givetvis kan vissa branscher se tydliga trender osv, men industri och många konjunkturberoende bolag har nog extra svårt att sia om framtiden.

En förändring som skett efter halvårsskiftet är att jag har sålt av mitt innehav i Duni, med anledning av exponeringen mot restaurangbranschen. Om vi nu får en ny våg av corona i samhället i och med influensasäsongen 2020/2021 så är väl risken att just denna bransch blir extra drabbad igen. I och med detta består nu portföljen till 9 % cash.

I övrigt summeras portföljens utveckling enligt nedan:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar