torsdag 20 juni 2019

Planerat månadsköp juli 2019

I juli planerar jag att köpa aktier i Kindred.

Jag har tidigare lockats in i spelbranschen via mina tidiga innehav Evolution Gaming och Catena Media och plockade nu senast in Aspire Global i portföljen.

Aspire Global har visserligen en egen spelsida (Karamba) men det är inte det som är caset i det bolaget, där är det ju deras B2B som lockar.

Nu har jag hunnit vänja mig lite vid branschen och känner mig klart tryggare och redo att köpa en renodlad spelaktör.

Valet har fallit på Kindred som omnämnts av flertalet poddar jag lyssnar på (poddar är ett bra sätt att få inspiration och uppslag till nya bolag, men kräver så klart att man gör sin egen analys). Kindred har nämnts och diskuterats av så väl Börspodden. Market Makers och Kvalitetsaktiepodden.

Bolaget växer vinsten och omsättningen, värderas till P/E 12 med en direktavkastning på 8 %.

Jag köper inte bolaget som någon direkt tillväxtraket utan ser caset som en kassaflödesmaskin där hela vinsten i dagsläget delas ut till aktieägarna. Jag hoppas att bolaget inte ska påverkas allt för mycket av olika svängningar i konjunkturen utan att man fortsätter tjäna pengar och dela ut dem till aktieägarna, på så sätt får jag ett stabilt och bra kassaflöde att investera i bra bolag när börsen svajar ordentligt osv. Kindreds storlek och marknadsandel medför dels att man har muskler att tävla mot konkurrenter i form av marknadsföring, men också att man kan bära upp de kostnader som krävs i form av compliance för den regelefterlevnad mm som krävs på reglerade marknader.

Det finns så klart risker också, den Nederländska marknaden mm är inte helt friktionsfri, och tillväxtmöjligheter i form av den amerikanska marknaden mm.

Sportsbetting utgör 48 % av bolaget, vilket är en mer socialt accepterad form av spel och som inte ligger bakom den mest aggressiva marknadsföringen vi sett de senaste månaderna (lex Ninja Casino).

Med min månatliga insättning på 5 000 kr uppgår min kassa för aktieköp till ca 18 400 kr, jag avser köpa Kindred för 10 000 kr i juli, vilket med direktavkastningen 8,15 % skulle tillföra portföljen 815 kr i månatliga utdelningar.

Detta inlägg kanske blev lite osammanhängande och rörigt, men med mycket att göra så väl på jobbet som privat inför kommande semester hinner jag inte vara mer strukturerad för tillfället.

Investeringen på 10 000 kr är bara den första planerade av flera köp. Bolaget kommer inte bli ett "kärninnehav" i portföljen men jag har ändå för avsikt att ge bolaget stort utrymme. Jag kommer dock invänta rapporten för Q2 och läsa igenom den ordentligt (förhoppningsvis får jag tillfälle för detta i sommar) och sätta mig in i bolaget lite bättre. Q1 har drabbat bolaget i form av utbetalda bonusar till så väl nya som befintliga kunder samtidigt som man börjat betala skatt här i Sverige, framtida rapporter blir således lite extra intressanta att ta del av nu när mycket förändrats för bolaget.

torsdag 6 juni 2019

Jag köpte Investor och Industrivärden istället för Bahnhof

Månadens aktieköp är genomfört, men istället för att köpta aktier i Bahnhof så som jag aviserat blev det köp i Industrivärden och Investor istället.

Förklaringen är enkel, jag har köpt mycket Bahnhof på kort tid. Jag vill glesa ut köpen något så att jag inte köper in mig för hastigt i ett bolag som kanske drabbats av mer långvariga problem. Samtidigt som jag funderade över detta i måndags sjönk börsen rejält och jag passade på att öka i två av mina största innehav.

Det blev 21 nya Industrivärden och 10 nya Investor.

lördag 1 juni 2019

Månadsrapport maj 2019

Det har varit en mycket händelserik månad både på börsen och i portföljen.


Börsen har gått ner 10 % den senaste månaden, en väldigt hastig och stor nedgång. Inte så konstigt dock med tanke på uppgången som varit under våren, sedan årsskiftet är börsen fortfarande upp 7 %.

Månadsköpet i maj blev 240 nya aktier i Bahnhof och 24 nya aktier i Catena Media.

Portföljen tillfördes 15 000 kr som direkt investerades i ett nytt bolag, Aspire Global.

Därefter såldes hela innehavet i Fenix Outdoor  och dessa pengar återinvesterades omgående i Duni och Novo Nordisk.

Alla dessa köp och sälj har resulterat i en courtageavgift  på 129 kr!

Utöver alla transaktioner ovan har jag erhållit 15 utdelningar på totalt 4 658 kr. Det är ingen summa man kan leva på men för mig är det en riktigt stor summa och den näst största utdelningen för en kalendermånad näst efter april i år. Utdelningarna har erhållits ifrån: Deere & Co, EVO, Orkla, Fenix, Wallenstam, Duni, Latour, Investor, Proact, P&G, Realty, Colgate, Bahnhof, Nibe och Kopparbergs.

Från april fanns det kvar 12 584 kr i kassan för aktieköp. Vad som tillkommit är 20 000 kr i nysparande och 4 658 kr i utdelningar och 14 492 kr från Fenix Outdoor. Jag har köpt aktier för 35 711 kr. Kvar i kassan efter allt detta finns 16 023 för aktieköp.

I övrigt redovisas portföljens utveckling i graferna nedan.
söndag 26 maj 2019

Planerade köp maj + juni 2019

Nu är det ett något större belopp än vanligt som ska investeras, dels det vanliga månadsköpet på 7 000 kr men också likviderna från försäljningen av Fenix Outdoor på 14500 kr.

Totalt blir det nu alltså aktieköp för 21 500 kr som ska genomföras i närtid.

Kandidater:

Duni
P/E 21, direktavkastning 4,76, kämpar med att höja priset som kompensation för högre råvarukostnader, nytt bolag i portföljen, stabil kassaflödesmaskin och utdelningsbolag. Insiderköpen har duggat tätt sedan oktober, då insiderpersoner köpt totalt 15 325 aktier och avyttrat 2 243, den senaste affären var att styrelseordförande köpte aktier för 480 000 kr.

Bahnhof
P/E på 23, direktavkastning på 2,37 %, omsättning och vinst växer, bolaget har haft problem, nytt innehav i portföljen som ännu inte fått någon storlek.

Kopparbergs Bryggeri
Ett svårvärderat bolag, P/E 18, direkavkastning 3,6 %, omsättningen växte kraftigt till 2015 men har stampat sedan dess, vinsten växte till 2016 då den toppade och har sedan dess inte nått samma nivåer, trots rekordvarm sommar 2018 och rekordlåg valuta här i Sverige under en längre tid. I februari i år hände något så anmärkningsvärt som ett insiderköp i Kopparbergs, där bolagets styrelseordförande Mikael Jönsson via Vätterledens Invest (där Mikael är VD) köpte 0,24 % av Kopparbergs hela börsvärde, 50 000 aktier för 7,8 miljoner kr. Om man vågar sig på att göra en relativvärdering av Kopparbergs tycker jag att bolaget framstår som billigt i förhållande till andra dryckesproducenter (inom segmentet öl och cider). Om Kopparbergs hade växt något bättre (och därmed tagit marknadsandelar) tror jag att bolaget hade varit en klockren uppköpskandidat.

PepsiCo
Stabila, förutsägbara och väldiversifierade intäkter. Behöver man säga mer än så? P/E är beskedliga 15, direkavkastningen är 2,9 %. Det var länge sedan jag köpte något amerikanskt bolag, och det börjar snart bli dags igen. Många av bolagen har dock en avskräckande hög värdering, men Pepsi är mer rimligt värderat. Kvartalsutdelningarna (inte need to have men däremot nice to have) ger ett jämnare kassaflöde till min portfölj. (gällande utspridning av utdelningar är det något rimligt för amerikanska bolag där innevarande års vinst delas ut, men helt vansinnigt i Sverige där föregående års vinst delas ut). Det som framför allt avskräcker är dollarkursen, mer om detta nedan.

Novo Nordisk

Läkemedel har en given plats i portföljen, diabetes blir tyvärr allt vanligare i takt med att vi blir allt äldre samtidigt som vi blir allt mer överviktiga i samhället. P/E 21, direktavkastning 2,5 %. År 2018 nådde bolagets produkter ut till 30 miljoner patienter, spenderade 13,2 % på R&D (i linje med historiskt snitt) samtidigt som man accelererade expansionen mot utveckling inom kroniska sjukdomar för att erhålla en mer diversifierad portfölj.

Således finns det 5 bra alternativ till hur pengarna ska återinvesteras. Det blir dock inte ett köp i samtliga 5 bolag då det blir onödiga valuta- och courtagekostnader.

Valutakurser
Den svenska kronan har gått allt annat än bra den senaste tiden, och det finns (enligt mig) ingenting som talar för att kronan skulle gå bättre framöver. En fortsatt låg ränta försvagar kronan, en höjd ränta punkterar bostadsmarknaden vilket också leder till en svag krona, politisk instabilitet borgar för kortsiktighet i politiken, väldigt många kommuner går med underskott (trots högkonjunktur och låg ränta), flera stora svenska bolag riskerar drabbas av "handelskriget" som pågår med höjda tullar osv. Jag ser således inga skäl att betrakta nuvarande valutakurser som någon form av "topp" utan ställer mig helt neutral till hur framtida utveckling kan bli, valutor kan gå upp och valutor kan gå ner. Genom att sprida mina köp över tiden erhåller jag en diversifiering och minskat beroende av just den svenska kronan. Historiskt är det värt att notera att att Sverige har en historik av att devalvera sig ur alla problem som uppstår, vilket medför att jag på lång sikt ser det som mycket attraktivt att ha exponering mot andra valutor, även om det just nu kan upplevas som dyrt.
I de båda graferna ovan ser man utvecklingen av DKK och USD mot SEK de senaste 20 åren. Båda valutorna ser onekligen dyra ut nu men det är samtidigt lätt att lura sig med "Anchoring", alltså att historiska valutakurser skulle styra över framtida valutakurser.

Beslut:

Jag kommer köpa aktier i totalt 3 bolag, alla 5 är lockande, men jag väljer det med lockande utländska bolaget och de två mest lockande svenska bolagen.

Nu i maj kommer jag köpa aktier för 7 000 kr vardera i Duni och i Novo Nordisk, därefter kommer jag köpa aktier för 7 000 kr i Bahnhof i början av juni.

Kopparbergs faller bort för att bolaget redan utgör en större del av portföljen, inte växer vinsten så tydligt som jag önskar och har en värdering som är i högsta laget. PepsiCo faller bort för att Novo Nordisk är ett mer långsiktigt stabilt case. Visserligen innebär NN en stor risk i form av konkurrens, preparat som uppvisar hälsorisker mm, men produkterna bygger på att folk ska må bättre och få bättre liv, en bransch som i grunden lockar mer än att sälja Cola och chips (dock blir det sannolikt ett köp i PepsiCo senare under året, Cola och Chips är ju lukrativt!).

onsdag 22 maj 2019

Jag har sålt Fenix Outdoor

Fenix Outdoor är ett av de bolag som funnits med ganska länge i min portfölj. Jag har tjänat väl på denna investering i form av börsuppgång och erhållna utdelningar.
Problemen jag ser med bolaget är dock följande:

  • Exponering mot butiker och retail.
  • Produkterna från exempelvis fjällräven har övergått från slitstarka funktionella kläder till att bli trendigt mode.
  • Bolaget kan hamna mitt i ett handelskrig med sin tillverkning i Kina.
Vad gäller butiker och retail har jag tidigare avyttrat H&M och Clas Ohlson från portföljen. Det visade sig i dessa två fall att jag underskattade risken med denna typ av verksamhet. Till skillnad från dessa bolag utmärker sig Fenix Outdoor genom att ha riktigt starka egna varumärken vilket är en styrka och en fördel. Men butiksnätet (som byggs ut) är jag inte helt övertygad om kommer vara en solklar affär på några års sikt. Jag tror att exempelvis att naturkompaniets butiker i mångt och mycket lever på att välställda konsumenter tycker att utbudet i butikerna är moderiktigt att bära. Som funktionella plagg upplever i alla fall jag att märken så som Fjällräven har tappat i kvalité samtidigt som prislappen har rusat uppåt till löjliga nivåer.

När konjunkturen viker kommer Fenix känna av detta mycket tydligt, det är jag övertygad om.

Jag har som vanligt tagit hjälp av tjänsten Börsdata (bild nedan) för att snabbt få en överblick av bolagets värdering.

Siffrorna lockar tyvärr inte och idag togs beslutet att sälja.


Tack och hej Fenix Outdoor, hoppas att bolaget återkommer till portföljen i framtiden.

söndag 19 maj 2019

Nytt innehav: Aspire Global

Idag tillförde jag portföljen 15 000 kr och köpte 300 aktier i Aspire Global som blir ett nytt innehav i portföljen.

Jag har läst och hört om bolaget en tid (via Kvalitetsaktiepodden och Magnus Andersson på Fundamentalanalysbloggen & krönikör på Tradingportalen) och bestämde mig idag för att slå till.

I och med köpet utgör innehavet ca 2,7 % av portföljen. Tillsammans med Catena Media och EVO är min exponering mot spelsektorn nu 7,3 % av portföljen.

Aspire Global kommer ursprungligen från Israel men noterades i Sverige på First North juli 2017.

Bolaget erbjuder en "fullservicelösning" för lansering och drift av onlinecasino och sportsbetting, man tillhandahåller till och med kundsupport. Det enda som köparen av dessa tjänster själv behöver göra är att marknadsföra för att få in spelare till sidan.

Omsättningen per aktie ökar stadigt:
2016 +2,4 %
2017 +19,7 %
2018 +37,3 %

Vinsten har rört sig något mer och ser ut som följande (från Börsdata):

Utdelningen ligger på 2,6 %.

P/E för 2018 ligger nu på 12,9. Baserat på siffrorna från Q1 -19 blir P/E 11,3. Inte allt särskilt dyrt om bolaget fortsätter växa vinsten.

Caset här bygger på B2B, precis som för mina innehav Catena och EVO, alltså att man säljer tjänster till andra företag och därmed får en större exponering mot branschen som helhet. 2018 kom 54 % av Aspire Globals intäkter från B2B medan resterande 46 % kom från B2C via onlinecasinot Karamba.

Samtidigt kom 70 % av intäkterna från reglerade marknader och totalt 29 % från Norden, 19 % från UK & Irland, 49 % från resten av Europa och 3 % från resten av världen.

Det är för övrigt riktigt kul att Aspire i sin årsredovisning för 2018 dels beskriver att Catena Media står för en del av kundanskaffningen och att man köper in tjänster från bland annat Evolution Gaming till sitt B2B-erbjudande.

Via mitt köp på 15 000 kr ser jag mig vara fullinvesterad i bolaget.

torsdag 2 maj 2019

Reviderat månadsköp: Bahnhof + Catena Media

Idag genomfördes månadsköpet fast med en liten förändring.

Jag minskade summan till Bahnhof från 7 000 kr till 5 500 kr för att kunna öka i Catena media med 1 500 kr.

Catena kom med sin rapport idag (går ännu inte att återfinna på svenska hemsidan men byter man språk till engelska hittar man rapporten lätt, uselt tycker jag!) och siffrorna såg väl helt ok ut, men inte alls så illa som marknaden verkar ha prisat in.

Dessutom kom den en nyhet om att Henrik Persson Ekdahl idag köpte 75 000 aktier för 4 miljoner kr. Han äger därmed 2,4 % av kapital och röster i bolaget. Detta är ett mycket bra tecken, nu vore det dessutom mycket trevlig om Öresund, Bodenholm eller någon av de andra storägarna gjorde nya köp eller uttalanden om bolaget.

Jag köpte till kursen 57 kr vilket gav PE 11.