måndag 11 december 2017

Planerade inköp december 2017

I december kommer 5 000 kr att investeras i aktier samt att jag givetvis återinvesterar erhållna utdelningar.

Jag avser köpa aktier i följande bolag:

 • H&M ca 1 000 kr
 • Investor ca 1 000 kr
 • Skanska ca 1 000 kr
 • Clas Ohlson ca 2 000 kr
Motiveringar:
H&M
Jag har återigen lyssnat på följande intervju med Simon Blecher där han vid 17:30 ger sina tankar kring H&M. Jag har stor respekt för Simon och jag har stor respekt för H&M där Stefan Persson också tydligt markerat sin egen tro i bolaget genom kraftiga och stora aktieköp.

Jag har ännu inte tagit del av intervjun som Stefan enligt uppgift ska ha ställt upp på för någon vecka sedan.

(Tack till Miljonär innan 30 för påminnelse om intervjun)

Direktavkastning: 5 %

Investor
Precis som i fallet med H&M ovan så är det Simon Blecher som genom sin månadsrapport (för Carnegie Sverigefond) meddelar att han köper Investor då rabatten ökat till nära 25 % i bolaget. Jag har Investor i portföljen sedan tidigare och väljer även jag att öka lite försiktigt på denna nivå.

(Tack till Petrusko för tips om månadsrapporten för november 2017)

Direktavkastning: 2,9 %

Skanska
Ett bolag jag är positiv till sedan tidigare där jag tycker att prislappen är attraktiv, P/E kring 14 och en trevlig direktavkastning. Jag har tidigare resonerat kring hur jag tror att Skanska långsiktigt kan gynnas genom tuffare klimat på fastighetsmarknaden.

Direktavkastning: 4,6 %

Clas Ohlson
Jag har tagit del av och läst Aktieingenjörens genomgång av Clas Ohlson idag och samarbetet med MatHem. Jag tycker att analysen är ett nyktert sätt att se på affären och bolaget och jag tycker att Aktieingenjören belyser riskerna tydligt. Jag har också lyssnat på senaste "analyspodden" från dagens industri där man särskilt pekar på risken med returer av prylar/verktyg som köpts via MatHem.

Givetvis finns det stora risker i att detta samarbete inte faller väl ut men jag tror att bolaget är på rätt väg i och med detta, jag avser öka ytterligare i Clas Ohlson men kommer inte låta bolaget få någon påtaglig storlek i portföljen. Idag utgör bolaget 2 % och jag har för avsikt att öka denna portföljvikt något.

Jag själv ser det som naturligt att besöka någon av Clas Ohlsons butiker när det är något jag behöver köpa i form av enklare verktyg eller kontorsmaterial till hemmet osv. Jag nyttjar sällan bilen utan försöker transportera mig till fots eller med kollektivtrafik och då är butikerna perfekt placerade. Hemsidan gillar jag också mycket då det är lätt att ta del av recensioner (som det brukar finnas gott om). Jag tror trots allt att det finns en plats för Clas Ohlson i handeln även i framtiden.

Direktavkastning: 5,8 %

söndag 10 december 2017

Månadsrapport november 2017

De planerade aktieköpen genomfördes ungefär enligt plan!

Jag köpte:

 • Orkla för 4 000 kr
 • Skanska för 2 400 kr
 • H&M för 600 kr
H&M var inte ursprungligen planerat men det blev en liten påfyllning vid priset 196 kr per aktie.

Jag har mottagit väldigt mycket utdelning under månaden, totalt 1957 kr från följande bolag:
 • Wallenstam
 • Atlas Copco
 • Deere
 • Orkla
 • H&M
 • P & G
 • Colgate
 • Realty income

Portföljens totala utveckling går att återfinna i graferna nedan:
onsdag 1 november 2017

Månadsrapport oktober 2017

Äntligen dags för månadsrapport igen!

Inköpen i ABB, Investor & Mc Donalds genomfördes som planerat.

Totalt erhölls 270 kr i utdelningar från:

 • PepsiCo
 • Diageo
 • Realty Income
Utvecklingen för portföljen och hushållets ekonomi visas i graferna nedan. Tyvärr framgår det i grafen över självförsörjandegraden att kostnaderna har ökat snabbare än utdelningarna sista tiden, inte alls kul att se!
torsdag 26 oktober 2017

Planerade inköp november 2017

Snart dags för påfyllning i portföljen.

5000 kr kommer att investeras, utöver detta tillkommer ca 1800 kr i utdelning, totalt ska ca 7000 kr investeras.

Jag delar upp investeringarna enligt följande:

 • 4 000 kr investeras i Orkla.
 • 3 000 kr investeras i Skanska.
Orkla kommer efter denna investering att utgöra ca portföljens 7e största bolag, något jag känner mig trygg i då bolaget har otroligt starka varumärken som människor kommer fortsätta konsumera. I sämre tider skulle det kunna bli så att människor som i vanliga fall äter ute på restaurang eller köper dyrare hämtmat istället börjar konsumera produkter så som Grandiosa, Risifrutti m.fl av Orklas varumärken.

Jag själv konsumerar regelbundet produkter som ingår i Orklas portfölj och är nöjd med dem, vilka också var mitt naturliga val innan jag var aktieägare i bolaget.

onsdag 25 oktober 2017

Sänkta utdelningar?

Många bloggare, däribland jag själv, började investera på börsen efter den stora kraschen 2008. Sedan 2009 har börsen i princip haft en obruten uppgång. Visst "dippade börsen 15 % 2011 och ca 25 % 2015, dessa börsfall gjorde dock inte något påtagligt avtryck i den svenska konjunkturen och även om vissa enskilda branscher eller bolag upplevde motgångar har den svenska ekonomin och börsbolagen som helhet tuffat på ganska bra, vinsterna har varit stadiga och ökande precis som aktieutdelningarna.Arbetslösheten har exempelvis utvecklats enligt nedan i Sverige (enligt SCB) och har sedan 2010 varit stadigt sjunkande.


Så även om jag själv upplever mig som erfaren och kunnig vid det här laget (då jag gjorde min första investering 2009-09-25) har jag tyvärr noll erfarenhet av att äga aktier i ett läge där:

 • Ett stort börsfall sker.
 • Arbetslösheten i Sverige stiger.
 • Bolag går i konkurs.
 • Det uppstår rädsla "på riktigt" angående aktier och börsen.
Jag upplever idag att både familj, vänner och kollegor har ett börsintresse och att många verkar ha förstått att det finns "pengar att tjäna" på börsen. Jag själv upplever att jag har svårt att hålla mig objektiv, å ena sidan går börsen bra, utdelningarna höjs, aktiekurserna går upp osv, å andra sidan är värderingarna och multiplarna höga, räntorna konstgjort låga, stimulanserna stora osv.

Oavsett var vi står i dag kommer det förr eller senare inträffa ett scenario i Sverige och på börsen där aktiekurserna går kraftigt ner på bred front, utdelningarna sänks eller ställs in helt, bolag med sämre balansräkningar går i konkurs osv osv. Jag har inte upplevt detta tidigare och kan väl inte göra så mycket mer än att fundera över hur min egen ekonomi kan komma att påverkas i olika scenarier, vad gör jag exempelvis om jag själv blir av med jobbet? Ett annat sätt att förbereda sig är genom att läsa blogginlägg från kraschen 2008 som exempelvis Christopher Stockman som skrev en hel del inlägg då.

I tider av lägre vinster är det helt naturligt och bra att bolagen också sänker sina utdelningar. Jag som aktieägare har inget intresse av att bolagen "kämpar med näbbar och klor" för att bibehålla sin utdelning. Å ena sidan är det ju visserligen trevligt att jag erhåller ett kassaflöde från mina aktieinvesteringar, men inte på bekostnad av bolagens utveckling. För vissa mer konjunkturkänsliga bolag kommer utdelningarna behöva sänkas/slopas för bolagets egna överlevnad, vinsterna kanske raderas och  balansräkningen mår kanske inte så bra av ökade lån varpå det vore kontraproduktivt att i ren prestige behålla utdelningen för att sedan tvingas göra en nyemission. För andra bolag kan det öppna sig fantastiska möjligheter att göra förvärv, ta marknadsandelar osv, då skapas ett högre värde för mig om bolaget slopar utdelningen och nyttjar pengarna till annat.

Ett bolag som jag litar på kommer slopa eller kraftigt reducera sin utdelning för att kunna gå på offensiven är Lundbergföretagen.

Många bolag gör en stor sak över att ha höjt sina utdelningar under väldigt lång tid, eller i alla fall inte ha sänkt dem. Framför allt upplever jag att detta är mycket vanligt i USA. I goda tider som nu, där bolagens verksamhet rullar på och verksamheten går bra måste jag erkänna att jag tycker att det är kul att utdelningarna höjs sakta men säkert, men jag blir besviken om dessa bolag tar beslut om utdelning baserat på att de "aldrig sänkt utdelningen på 50 år" snarare än att anpassa den till vad som är mest gynnsamt för bolaget och dess verksamhet utifrån de förutsättningar som råder nu.

Jag hoppas och tror att jag kommer klara av att fortsätta investera pengar på börsen även när vi upplever sämre tider. Stadigt och stabilt, månadsköp varje månad.

lördag 7 oktober 2017

Månadsrapport september 2017

Vi är redan en vecka in i oktober och nu är det höst på allvar. Mycket regn men också mycket fina färger i skogarna.

Det har tyvärr varit otroligt stora kostnader för hushållet senaste tiden och det kommer tyvärr hålla sig sig till och med december månad. Därefter borde kostnaderna kunna falla tillbaka till mer rimliga nivåer.

Jag investerade i Skanska och Procter & Gamble i september, helt enkligt plan. 5000 kr + utdelningar investerades.

Jag erhöll totalt 563 kr från följande bolag:

 • Unilever
 • Johnson & Johnson
 • Clas Ohlson
 • Realty Income
 • McDonalds
Äntligen tog också börsen lite fart igen och portföljen ökade med nära på 5 % (exklusive nyköpta aktier). Givetvis tråkigt på så sätt att jag är nettoköpare av aktier och därför gynnas av lägre inköpskurser, men det är onekligen kul när man ser sina investeringar öka i värde och pris!

Utvecklingen för portföljen och hushållets ekonomi visas i graferna nedan. Tyvärr framgår det i grafen över självförsörjandegraden att kostnaderna har ökat snabbare än utdelningarna sista tiden, inte alls kul att se!
torsdag 21 september 2017

Planerade inköp oktober 2017

I oktober kommer jag att dela upp pengarna i totalt 3 bolag.


 • Ca 1 000 kr kommer att investeras i ABB, mitt i dagsläget minsta innehav.
 • Ca 2 000 kr kommer att investeras i Investor, ett av mina största innehav men också ett stabilt och tryggt bolag som nu handlas till 24 % substansrabatt.
 • Ca 2 000 kr kommer att investeras i McDonalds.
ABB utgör en för liten del i portföljen i dagsläget. Jag har funderat på om min exponering via Investor (ABB utgör 14 % av Investor) är tillräcklig men har bedömt att jag vill ha större exponering mot branschen i form av elektrifiering, robotisering osv.

Vad gäller Investor utgör bolaget nästan 10 % av min portfölj, så det blir en investering endast med anledning av substansrabatten. Jag hade egentligen föredragit högre direktavkastning men jag tycker Investor gör mycket rätt idag och dagens investeringar bör leda till höjda utdelningar på sikt.

McDonalds är ett bolag jag tror mycket på i form av en kassaflödesgenerator. Tillväxten är jag inte övertygad om kommer vara strålande, men bolagets varumärke och nätverk av restauranger tror jag kommer generera ett kassaflöde över "all överskådlig" framtid. Det är förhållandevis lätt för bolaget att anpassa sig efter rådande trender, vare sig det rör sig om ekologiskt kött, vegetariskt utbud, veganskt utbud, glutenfritt, LCHF, kyckling, fisk så är det lätt för McDonalds att plocka in detta i sin meny och marknadsföra sig lite smart. Barn, ungdomar och i stor utsträckning vuxna "gillar" maten i den bemärkelsen att man alltid vet vad man har att förvänta sig, maten är "tillräckligt" god, det går tillräckligt snabbt, man vet var restaurangerna finns, maten är den samma i alla länder (med små variationer i utbudet), kaffet smakar bra. Dessutom tror jag lönsamheten kommer öka i takt med att man automatiserar beställningar genom att man beställer i en automat istället för av personal eller via mobilen etc.