torsdag 12 december 2019

Minskat i Skanska

Jag har genomfört ytterligare en förändring i portföljen efter beslutet om att lägga om ekonomin inför ett kommande husköp.

Jag har nämligen sålt av en del av mitt innehav i Skanska. Jag köpte den största volymen Skanskaaktier för strax under 200 kr och vid mitt senaste köp i oktober 2018 var mitt innehav värt ca 30 000 kr. Efter uppgången som varit sedan dess har bolaget stigit i portföljen till 43 000 kr vilket motsvarat 7 % av portföljen och varit mitt fjärde största innehav. Detta samtidigt som jag har exponering mot bolaget via Industrivärden. I vanliga fall hade detta inte varit något problem, men nu ska risken sänkas i portföljen.

Efter denna förändring har jag hyvlat av i 2 av portföljens 4 största bolag. Kvar i toppen återfinns Investor och Industrivärden vilka i sig själva har en spridning mellan olika bolag så där ser jag inget behov av att minska.

Frågan är dock vad jag ska göra med pengarna som kvarstår från försäljningen av Skanska? De 65 aktier som såldes innebar ett tillskott på 13 650 kr till portföljen. Tillsammans med månadsköpet i december på 5 000 kr är det totalt 18 650 kr som ska investeras.

Jag har en tanke på att välja bolag så att portföljens direktavkastning höjs något, alltså att jag köper bolag med högre direktavkastning är Skanskas 2,8 %. Detta då jag inte kommer kunna tillföra portföljen lika mycket kapital under 2020 och 2021 och därmed blir mer beroende av ett kassaflöde från befintliga innehav.

Jag kommer dock avvakta och lyssna på kommande avsnitt av Kvalitetsaktiepodden som ska presentera sin Buy and Hold -portfölj och se om jag får någon bra inspiration där. Annars funderar jag på följande upplägg:

6 000 kr i Kindred.
6 000 kr i Duni.
6 000 kr i Bahnhof

Andra bolag jag funderar kring att investera i är Sampo (kommit ned en del, en utdelningssänkning ligger i korten men direktavkastningen är ändå god), Kabe (kommit ned ordentligt och handlas till P/E 9 med en direktavkastning på 3,8 %) eller Thule (visserligen P/E 24 men direktavkastning 3,4 %). Jag har funderat lite över Millicom men det är otroligt snårigt och svårt att få ett grepp om bolaget och vilka risker man exponerar sig för och även om potentialen känns god kan man bli sittande i en riktig härva, särskilt om 5G kommer i gång vilket kan utmana bolagets affärsmodell men också driva upp Capex ordentligt vilket minskar det fria kassaflödet och därmed hotar utdelningen (enda anledningen till att köpa bolaget för mig är som ett utdelningscase i dagsläget).

Jag har således en hel del att fundera kring.

Om jag köper Kindred, Duni och Bahnhof enligt ovan skulle den genomsnittliga direktavkastningen på min investering uppgå till 5,8 % baserat på 2018 års utdelningar. Då ligger dock en given utdelningssänkning från Kindred i korten men också en förväntad utdelningshöjning från Bahnhof.

Kindreds utdelningspolicy är att dela ut 50 % av det fria kassaflödet till aktieägarna, men jag tänker mig en något förenklat räkneexempel. I Q1 2019 sjönk vinsten med 46 % relativt 2018, i Q2 sjönk vinsten med 49 % relativt 2018 och i Q3 sjönk vinsten med 50 % relativt 2018. Lite förenklat kan man konstatera att vinsten verkar sjunka med ca 50 % för helåret och då är det inte orimligt att anta en halverad utdelning också vilket medför en direktavkastning på 5,3 % istället för 10,6 %. Då skulle direktavkastningen på min investering uppdelad på de tre bolagen enligt ovan uppgå till 3,85 % vilket ger en mer realistisk förväntan och med möjlighet till höjning från Bahnhof.

Inga beslut är tagna. Målet är att investera pengarna innan årsskiftet. Jag har frångått min ursprungliga plan på att investera i Latour och Lundbergföretagen med anledning av orimligt höga substanspremier. Jag återkommer till dessa båda bolag under 2020.

onsdag 11 december 2019

Minskar i Realty Income och köper STORE Capital

Med anledning av innebörden i gårdagens inlägg har jag nu genomfört en förändring i portföljen.

Jag har sålt av en del av mitt innehav i Realty Income som nu vid månadsskiftet var värt 48 000 kr och utgjorde 7 % av portföljen. Orsakerna var flera, dels utgjorde bolaget för stor del av portföljen, vilket inte var en risk tidigare, men nu när vi ska ta lån och köpa hus vägde detta innehav lite för tungt. Dessutom hade jag bestämt mig för att köpa aktier i STORE Capital under 2020, en plan som nu inte kommer gå att genomföra i samma omfattning när jag drar ner på aktieköpen. Därför passade det perfekt att sälja 25 aktier i Realty för 18 000 kr och istället köpa 47 aktier i STORE för motsvarande summa.

Jag har fortfarande kvar exponeringen mot fastigheter, men jag har spridit risken mellan fler bolag.

tisdag 10 december 2019

Förändringar i strategi inför husköp

Vi har beslutat oss för i familjen att vi ska köpa hus inom en överskådlig framtid. Vi har lagt upp en ganska detaljerad plan kring sparande till kontantinsats och vi har en tydlig målbild av vilken stadsdel vi ska köpa villan i och hur mycket det sannolikt kommer kosta osv.

I och med att detta beslut är taget kommer det att innebära en del förändringar i portföljen.

Vi resonerade och tvekade lite kring vilket upplägg vi ska välja gällande aktierna. Målbilden är att ha en kontrollerad risk i hushållets totala ekonomi. Vi uteslöt snabbt att köpa aktier i samma tempo som nu då det riskerar medföra att vi måste sälja aktier när husköpet närmar sig för att ha lite säkerhetsmarginal i ekonomin. Att minska portföljens storlek här och nu uteslöt vi också. Vad vi landade i är att vi inte ska tillföra portföljen något nytt kapital, istället ska vi ta den kassa som redan finns på Avanza som idag uppgår till 50 000 kr och fördela över kommande 24 månader. Detta medför att portföljen tillförs 2000 kr i månaden samtidigt som jag erhåller utdelningar på i snitt 2 000 kr i månaden och kommer således att köpa aktier för ca 48 000 kr per år kommande två åren.

Vi är inte i behov av det kapital som idag finns på börsen för att kunna ha råd med villan, vi har ett separat sparande till kontantinsats som är helt oberoende av portföljen.

Tanken är att uppnå följande:
 • Ha fortsatt exponering mot börsen då detta är viktigt för hushållets ekonomi på väldigt lång sikt.
 • Summan för aktieköp minskas visserligen nu under en period med att flytta från (dyr) hyreslägenhet) till villa kommer frigöra mycket stora kassaflöden för aktieköp på några års sikt.
 • Aktieinnehaven fungerar lite som "hedge" mot att jag inte äger någon fastighet men avser att köpa om ca 2 år. Skulle bostadsmarknaden fortsätta upp kommer sannolikt börsen också ha gått upp, skulle börsen däremot falla så kommer sannolikt fastighetspriserna också gå ner något. Även om korrelationen inte är 100 % kommer fastighetspriserna och börskurserna på längre sikt att följa varandra.
 • Jag kommer att vikta bort från fastighetsrelaterade aktier i portföljen, exempelvis kommer Wallenstam säljas, Skanska viktas ned mm.
 • Den övergripande risknivån i portföljen ska ses över och vid behov justeras.
I övrigt är jag riktigt nöjd med min portföljstrategi att köpa aktier i bolag med utdelning, detta då kassaflödet kan komma mycket väl till pass, exempelvis nu när jag vill kunna fortsätta köpa aktier löpande men inte kan tillföra portföljen nog mycket nytt kapital.

lördag 7 december 2019

Månadsrapport november 2019

Det blev ett rejält tillskott i portföljen i november med utdelningar, försäljning av ärvda aktier mm.

Totalt investerades 22 200 kr enligt följande:

 • 3 000 kr i Kopparbergs
 • 5 000 kr i Wallenstam
 • 7 100 kr i Kindred
 • 4 000 kr i Bahnhof
 • 2 000 kr i Sampo
 • 1 200 kr i Husqvarna
Dessutom erhölls totalt 2 200 kr i utdelning från följande bolag:
 • Kindred
 • Realty Income
 • P&G
 • Duni
 • Investor
 • General Mills
Sammanfattning av portföljutvecklingen enligt graferna nedan:
tisdag 26 november 2019

Spaningar på nya bolag inför 2020

Här kommer det tredje och sista inlägget om amerikanska och kanadensiska aktier att investera i under 2020. Jag har i de tidigare två inläggen skrivit om REITs och kanadensiska bolag i energisektorn.

Här nedan följer en genomgång av 5 bolag!

Exchange Income

Bolaget finns på börsen sedan 2004 och värderas idag till 1,5 BCAD och ger utdelning varje månad med en direktavkastning på 5,4 %. Affärsidén är att förvärva och driva bolag inom flygbranschen verksamma inom service, utrustning och tillverkning. Man har som uttalade mål att kunna dela ut stabila och växande utdelningar och maximera aktievärdet samtidigt som man fortsätter förvärva nya bolag. Totalt äger man 14 företag och verkar förvärva ett eller två nya bolag varje år. Bolaget är säkerligen fint och bra på alla sätt, men jag väljer att inte gå vidare med bolaget här. Flygbranschen har jag ingen som helst kunskap kring och även om bolaget och ledningen verkar otroligt duktiga på att växa så väl vinst som utdelning har jag allt för stort underläge när det kommer till att hitta felaktigheter och farlig skuldsättning mm. Tyvärr blir det en pass på detta bolag även om det verkar lockande!

Decisive Dividend

Bolaget börsnoterades 2013 och är idag värt 43 MCAD, i och med detta ett i sammanhanget väldigt litet bolag. Direktavkastningen ligger på smått otroliga 9,35 % och man delar ut pengar varje månad. Detta är det perfekta receptet för en utdelningsjägare! Men hur säkra är dessa utdelningar?

Detta är ett litet investmentbolag, man köper upp "tillverkande företag med ett starkt och förutsägbart kassaflöde" och syftet med detta är att kunna dela ut pengar till sina aktieägare varje månad. I mina öron låter detta som någon amerikansk version av Ratos fast med skillnaden att man behåller sitt ägande istället för att sälja av, så kanske en blandning av Ratos och Latour? Idag har bolaget endast 5 innehav vilket absolut är i minsta laget.

Tyvärr måste jag nog konstatera att bolagets 6 år långa historia är lite för kort för mig, och den höga direktavkastningen pekar på att risken är hög i bolaget. Dessutom har jag mycket svårt att värdera de 5 olika innehaven, ett bolag tillverkar kaminer, ett annat bevattningssystem osv.

Men, Gustavs aktieblogg har gått igenom bolaget mycket bättre och mer i detalj och dessutom genomfört två intervjuer med bolaget. Ni hittar en serie inlägg om detta på hans blogg. Gustav har faktiskt ägt bolaget ett tag och har en (enligt mig) ganska stor position i bolaget.

Jag läste också det inlägg som bloggen Framtidsinvesteringen skrivit i ämnet och där pekas på den mycket höga skuld som bolaget har, ett av de senaste lånet som togs för att finansiera köpet av Northside togs till en ränta på 8 %. Tyvärr, detta blir ett NEJ från mig.

Main Street Capital Corporation

Bolaget grundades i mitten på 90-talet och kom till börsen 2007. Börsvärdet är 2,7 BUSD, bolaget har en direktavkastning på 5,85 % och delar ut pengar varje månad. Verksamheten går ut på att man lånar ut pengar till bolag som behöver kapitaltillskott (gissningsvis offensiva kapitaltillskott för att kunna växa växla upp sin verksamhet) genom att köpa in sig i bolagen, man erhåller alltså aktier mot att man går in med pengar. I och med detta uppstår inga räntekostnader och Main Street behöver inte sätta någon deadline utan kan låta kapitalet vara verksamt i bolagen så länge man bedömer att det krävs.

Jag upplever dessvärre att bolaget är allt för svårt att få grepp om och jag är rädd att bli sittandes kvar som ägare i ett bolag fullt av surdegar, risken att man missar något är hög och bolagets verksamhet i sig bedömer jag som mycket riskfylld. Detta är inte den typ av bolag jag vill ha i min portfölj och får tyvärr passa även om jag efter en googling ser att bolaget verkar mycket poppis bland andra svenska bloggare. Vill man läsa en mycket bättre presentation av bolaget kan man läsa inlägget om bolaget från bloggaren Ruters Investeringar.

3M

3M är en gigant, bolaget grundades 1902 och har idag ett börsvärde på 98 BUSD. Vad som nu fångat mitt intresse är att bolaget fallit med 30 % på börsen sedan börstoppen i januari 2018. Nu handlas bolaget till P/E 20 och med en direktavkastning på 3,3 %. Det finns idag mer än 60 000 produkter på marknaden som bolaget utvecklat och tillhandahåller. Produkterna består av allt från andningskydd, tejp, hörselskydd och sandpapper till bilvårdsprodukter, reflekterande färg (till exempelvis vägskyltar) och laboratorierockar. Utveckling och forskning har blivit bolagets DNA och återinvesterar 6 % av intäkterna till fortsatt forskning. Man har 8 100 anställda som arbetar med utveckling och forskning och tar över 3000 nya patent årligen. År 2018 växte man organiskt med 3 % med intäkter på 33 BUSD varav 3,2 BUSD delades ut till aktieägarna och 4,9 BUSD användes för återköp. Det fria kassaflödet 2018 uppgick till 4,8 BUSD. Man har höjt utdelningen 60 år i rad. Vinsten 2018 medförde att 1,8 BUSD gick till utveckling och forskning och 1,6 MUSD i Capex (investeringar i anläggningstillgångar).

Jag tycker bolaget är intressant men samtidigt farligt. Med en så stor organisation som man byggt upp är det lätt att allt för stor del av vinsten försvinner till kostnader för onödiga mellanchefer och fasta kostnader.


Texas Instrument

Intresset för detta bolag väcktes när bloggaren och twittraren Utdelningscyklisten listade vilka bolag han skulle köpa aktier för om han erhöll en klumpsumma på 100 000 kr (eller något sådant). Ett av bolagen var just TI. Min egen erfarenhet från bolaget är grafräknaren T84+ som jag hade när jag läste på gymnasiet! Bolaget värderas till 110 BUSD, handlas till 3 % direktavkastning och har funnits på börsen sedan 1972. De senaste 5 åren har aktien gått upp med över 130 % på börsen. Bolaget handlas nu till P/E 22.

Jag trodde fortfarande att bolaget uteslutande ägnade sig åt att tillverka grafräknare men det visade sig nu när jag läste lite mer att bolaget har ca 35 000 anställda och är världens tredje största tillverkare av halvledare! Halvledare används i de flesta elektroniska apparater som tillverkas, så som datorer, telefoner, solceller osv.

Bolagets delar ut lite drygt 50 % av vinst så väl som fritt kassaflöde och har en skuld som skulle klara av en ränta på över 20 % innan dess utdelning skulle vara i fara. Utdelningarna har utvecklats enligt följande:

Slutsats:

Exchange Income och Decisive Dividend faller tyvärr bort direkt. Kanske kan dessa bolag passa i portföljen i framtiden men tyvärr inte i dagsläget.

Main Street Capital Corporation är alldeles för komplicerat för mig och jag gissar på att jag aldrig kommer köpa några aktier i bolaget.

3M skulle mycket väl kunna passa i portföljen, jag tycker dock fortfarande att värderingen inte är "billig" även om aktien kommit ned mycket sista tiden. Tyvärr inget klockrent köp i dagsläget och jag avser därför fortsatt avvakta.

Texas Instrument är ett bolag som verkligen ser attraktivt ut, jag skulle gissa på att detta är en klockren investering på lite längre sikt. Man växer så det knakar och värderas ändå bara till P/E 22 och har en attraktiv direktavkastning på 3 % med en mycket lockande utdelningstillväxt. Vi får se vad framtiden har att erbjuda, kanske börjar jag köpa på mig lite aktier i Texas Instrument.

måndag 25 november 2019

Spaningar på nya bolag inför 2020 [Förnybar energi]

Här kommer inlägg nr 2 i en liten miniserie om potentiella amerikanska (och uppenbarligen kanadensiska) bolag att investera i under 2020.

För inlägg nr 1 i serien, följ denna länk.

I det första inlägget gick jag igenom 3 st amerikanska REITs, i detta inlägg kommer jag gå igenom bolag inom energisektorn och då specifikt förnybar energi. Jag vet om att det finns många bolag som är verksamma inom olja osv men sådana bolag skulle bara platsa i portföljen under samma förhållanden som Altria gör, när aktien är utbombad och direktavkastningen påtagligt hög. Men exempelvis Exxon Mobil handlas idag till P/E 20 med en direktavkastning på 5 %. När bolaget är "hatat" (inte av miljöaktivister alltså utan av investerare) och handlas till P/E 12 med en direktavkastning på 8 % är jag en potentiell investerare.

Hur som helst, i detta bolag hamnar fokus på just förnybar energi, något vi kommer ha ett behov av framöver. Helst av allt hade jag investerat med stor exponering mot kärnkraft, men jag har inte hittat något renodlat sådant bolag då det brukar ingå för mycket annat också.

TransAlta Renewable

TransAlta Renewable är egentligen endast en plan B, egentligen hade jag önskat att jag kunde investera pengar i Brookfield Renewable, men pga bolagsformen är en sådan investering inte möjlig att genomföra via Avanza. Nu ryktas det dock att Brookfield ska ändra bolagsform vilket kommer möjliggöra köp via Avanza, men mer om det bolaget nedan.

Transalta Renewable (TR) har ett börsvärde på 3,9 BCAD, handlas till P/E 17 med en direktavkastning på 6,4 % och delar ut pengar till aktieägarna varje månad.

Totalt har bolaget 2,4 GW installerad effekt som till 54 % kommer från vind, 41 % gas, 5 % vatten och 1 % sol. Man kan ifrågasätta gas som "förnyelsebar" energikälla men man har historiskt lagt stort fokus på att komma bort från kol som kraftkälla och då är gas ett relativt mycket bättre alternativ. 4 av 5 gasanläggningar ligger i Australien och en i Ontario, Kanada. I övrigt består anläggningarna av 20 vindkraftsparker, 13 vattenkraftverk och 1 solcellsanläggning.

Bolaget utgör inte en helt optimal investering för min del, jag hade gärna sett att man helt släppte sina gasanläggningar. Jag avvaktar med denna investering.

Brookfield Rewnewable

Brookfield Renewable grundades 2011 efter en sammanslagning av två fonder inom "Brookfield-paraplyet". Idag har man 940 anläggningar som producerar el och totalt 3 000 anställda. Börsvärdet ligger på 15,2 BCAD och handlas till P/E 270 (?) och med en direktavkastning på 3,88 % (med siffror från Yahoo Finance. Om man går in och beräknar direktavkastningen utifrån aktuell utdelning (2,06 USD) med aktuell kurs (45 USD) erhålls istället 4,5 % i direktavkastning. Jag tror att dessa nyckeltal kan se lite konstiga ut med anledning av att det är ett kanadensiskt bolag noterat i Toronto som ger utdelning i USD.

Det är ju uppenbart att P/E-talet antingen är felaktigt eller helt enkelt ett irrelevant nyckeltal för detta bolag. Det faller på sin egen orimlighet att bolaget skulle handlas till P/E 270, enligt Nasdaq handlas bolaget till P/E 147.

Bolagets installerade effekt är 18,1 GW och består av vattenkraft, vindkraft och solkraft. 8 GW kommer från vatten, 4,5 GW från vind, 1,8 GW sol, 2,7 GW från lagring och 0,6 GW från "övrigt". "övrigt" består av en anläggning med biomassa i Brasilien och två anläggningar med kraftvärme, en i Colombia och en i Nordamerika.

FFO taktar på och ökar fint, bolaget aviserade efter 2018 att man initierar kostnadsminskningar på 20 MUSD årligen samtidigt som man satsar offensivt med nya anläggningar samtidigt som man ensamma eller med partners köper andra bolag och befintliga anläggningar. På årsbasis delar man ut 90 % av FFO (2018). Uppköp osv verkar ske med nya aktier. Bland annat har man tagit en ganska stor position i bolaget TerraForm.

Den sammanlagda skulden uppgår till 2,35 MCAD med räntan 4,12 %.

Innergex

Innergex grundades 1990 i Kanada och utvecklar, äger och driver anläggningar för vattenkraft, vindkraft, geotermisk kraft och solcellsanläggningar i Nordamerika. Huvudsakligen har man anläggningar den Kanadensiska delstaten Québec men och har också expanderat till andra delstater i Kanada så väl som USA, Frankrike, Chile och Island. Börsvärdet är 2,36 BCAD, handlas till P/E 82 (!) och har en direktavkastning på 4,12 % och har funnits på börsen sedan 2007.

Bolaget växer en hel del, både genom utveckling av nya anläggningar på egen hand men också genom förvärv av befintliga anläggningar. Totalt kommer 67 % av intäkterna från Kanada och endast 1,2 % från USA. 41 % av intäkterna kommer från vattenkraft, 39 % från vind, 16 % från geotermisk och 3 % från solkraft.

Installerad effekt: 2,1 GW

Algonquin Power

Algonquin Power grundades 1988 och har idag ett börsvärde på 9,6 BCAD. Bolaget består dock av två stycken "dotterbolag", Liberty Power och Liberty Utilities. Jag har inte tiden som krävs för att sätta mig in i båda dessa verksamheter och inom utilities ingår distribution av både gas och vatten mm, vilket inte ligger inom ramen för vad jag önskar investera i även om detta kan vara intressant att titta på vid något annat tillfälle.

Slutsats

Tyvärr räckte inte tiden till för att beskriva de olika bolagen mer i detalj. Jag har läst igenom både årsredovisningar, kvartalsrapporter och investerarpresentationer och har en bättre bild av bolagen än vad jag lyckats sammanfatta ovan.

Kortfattat kan man säga att de olika bolagen är intressanta i följande ordning:
1. Brookfield
2. Innergex
3. Transalta
4. Algonquin

Jag har för avsikt att köpa in Brookfield i portföljen under 2020, vi får se om det blir något fler av de aktuella bolagen också, men gissningsvis finns det inte utrymme för fler än ett av bolagen med hänsyn till att investeringarna också måste vara meningsfulla för portföljen.

fredag 15 november 2019

Spaningar på nya bolag inför 2020 [REITS]

Under år 2020 är min ambition att strukturera upp mina köp av amerikanska värdepapper. Jag har tänkt mig att öka upp den totala summan som jag köper värdepapper för varje månad från 5 000 kr till 7 000 kr och öronmärka 2 000 kr av denna summa till amerikanska aktier. Detta utgör ganska exakt 30 % vilket också motsvarar den nivå som amerikanska innehav utgör redan idag.

Jag har redan en del bra innehav som jag kan tänka mig att fortsätta investera i just nu men flera av innehaven ser ansträngt dyra ut och andra utgör redan en ganska stor del av min portfölj.

De amerikanska innehaven är svårare att få full insyn i relativt mina svenska innehav och därför kan det vara värt med lite extra diversifiering när man investerar utomlands.

De innehav jag funderar på och undersöker lite närmare presenteras nedan med en kortare presentation och genomgång. Uppgifterna kring bolagen är framför allt hämtade från Avanza, Yahoo Finance och Wikipedia samt bolagens egna hemsidor alternativt senaste årsrapporten.

Först blir det en genomgång av tre olika REITs, alltså fastighetsbolag som delar ut en väldigt stor del av sina vinster för att slippa betala vinstskatt i USA.Jag lägger också in mitt befintliga innehav Realty Income som jämförelse.

EPR Properties (EPR)

REIT (triple net)
Börsvärde: 5,7 BUSD
Antal fastigheter: 416 st
Andel uthyrda fastigheter: 99 %
Direktavkastning: 5,8 %
AFFO (FFOAA) per aktie (2018): 6,1 USD
Utdelning per aktie (2018): 4,32 USD
Utdelning: Månadsvis
Skuld / eget kapital: 1,02
På börsen sedan: 1997 (grundat samma år)

EPR skiljer sig mot övriga fastighetsbolag jag tittat på genom sin nisch med fastigheter inom nöje, upplevelser och underhållning. Bland fastigheterna finns brand annat 183 biografer, 36 golfanläggningar, 12 skidanläggningar, 20 nöjesparker av olika slag, 49 kommunala skolor, 16 privatskolor och 72 förskolor/lågstadieskolor. Av bolagets intäkter kommer 47 % från underhållning, 32 % från rekreation och 18 % utbildning.  En stor risk ligger i att de 5 största hyresgästerna tillsammans utgör 50 % av portföljen, men denna siffra har stadigt sänkts sedan 2011 då de 5 största utgjorde 64 %. En styrka för bolaget är att hyresgästerna inte drabbas av den tekniska utvecklingen som slår ut många andra butiker.

Jag gillar bolaget, dess nisch och det faktum att bolaget delar ut varje månad med den höga direktavkastningen som bolaget har! Men jag är samtidigt rädd att bolaget i sig inte har någon egentlig diversifiering. Faktum är ju att det inte finns något egentligt behov av det utbud som erbjuds i bolagets fastigheter. Underhållningen är ju "nice to have" men absolut inte "need to have". I händelse av lågkonjunktur osv finns risken att folk väljer att dra in på just denna typ av konsumtion för att ha råd att behålla hus, bil osv. Bolaget klarade sig dock genom finanskrisen 08/09 utan förluster men redovisade visserligen en sämre vinst än föregående år och sänkte utdelningen år 2009 från 3,36 USD per aktie till 2,60 USD per aktie, en sänkning med 23 %. Inte så farligt i sammanhanget, särskilt som man kunde höja igen år 2011 och 2014 var man åter igen uppe på samma nivå som innan krisen.

Slutsatsen är att jag vare sig sätter köp eller sälj på denna aktie, jag nöjer mig i dagsläget med ett "avvakta".

Store Capital

REIT (net-lease)
Börsvärde: 9,1 BUSD
Antal fastigheter: 2 389 st
Andel uthyrda fastigheter: 99,7 %
Direktavkastning: 3,59 %
AFFO per aktie (2018): 1,84 USD
Utdelning per aktie (2018): 1,28 USD
Utdelning: Kvartalsvis
Skuld / eget kapital: 0,48
På börsen sedan: 2014 (grundat 2011)

"STORE" i bolagsnamnet står för "Single Tenant Operational Real Estate". En stor styrka och fördel med detta bolag är (enligt mig) att Warren Buffett äger 10 % av bolaget. Han har sannolikt satt sig in i bolaget ordentligt och bedömt risken som låg mm. Sedan 2015 har bolaget växt intäkterna med 16 % i snitt per år och AFFO och utdelningarna med 7,3 respektive 7,2 %. Store verkar ha en enorm potential i framtida utdelningstillväxt fast med en lägre direktavkastning nu idag. Bolagets fastigheter består till 64 % av "service vilket innebär restauranger, biografer mm, 19 % av retail vilket innebär butiker (alltifrån möbelbutiker till bilhallar) och 17 % fabriker. En styrka för bolaget är att hyresgästerna inte drabbas av den tekniska utvecklingen som slår ut många andra butiker.

Om man på bolagets hemsida klickar sig fram till Investor Relations > Investor Presentations och läser igenom senaste kvartalspresentationen ser man hur fantastiskt fint bolaget presterar relativt övriga REITs, detta är verkligen ett kvalitetsbolag i sammanhanget. Man är oerhört diversifierad (största fem hyresgästerna endast 10 % tillsammans), endast ca 4 % av hyreskontrakten upphör kommande 5 år, låg utdelningsandel, hög utdelningstillväxt, hög marginal och väldigt effektiv förvaltning.

För min del blir detta ett solklart köp. Jag har för avsikt att köpa in bolaget i portföljen under 2020.

LTC Properties

REIT (net-lease)
Börsvärde: 1,86 BUSD
Antal fastigheter: 204 st
Andel uthyrda fastigheter: Vet ej, alla?
Direktavkastning: 4,91 %
AFFO (FFO) per aktie (2018): 3,06 USD
Utdelning per aktie (2018): 2,28 USD
Utdelning: Månadsvis
Skuld / eget kapital: 0,86
På börsen sedan: 1992

LTC properties är nischade mot vårdrelaterade hyresgäster. På sin hemsida anger LTC att fastigheterna hyrs ut huvudsakligen inom vårdkategorierna (jag orkar inte översätta) Assisted Living (105 fastigheter) och Skilled Nursing (94 fastigheter) samt övrigt (5 fastigheter). Den största hyresgästen står för 14,6 % av intäkterna och den näst största för 12,3 % (2018). Tillsammans står de 5 största hyresgästerna för 52 % vilket utgör en ganska stor risk. I årsredovisningen presenteras det totala antalet sängar/vårdplatser per anläggning vilket är lite roligt, totalt summeras detta till 15 014 sängar/platser.

Vård innebär visserligen en låg risk i sig i bemärkelsen att vi sannolikt kommer behöva bedriva vård under all tänkbar framtid. Men erfarenheten som svensk är att det finns otroligt mycket politik, skatt, försäkring, nedskärningar osv inbakat i begreppet vård. Jag är medveten om att systemen skiljer sig oerhört mycket mellan USA och Sverige men jag skulle behöva göra en djupdykning i vilka hyresgästerna är för att känna mig trygg i att göra en investering. Bolaget i sig är inte så stort, börsvärdet är relativt lågt och det är förhållandevis få fastigheter som förvaltas vilket också ökar risken. Jag vet heller inte hur lätt det är att hitta en ny hyresgäst till tomma lokaler då lokalerna lär vara ganska speciellt utformade för nuvarande hyresgäst.

Summan av detta är att jag i nuläget nöjer mig med att avvakta detta bolag.

Realty Income

REIT (triple net)
Börsvärde: 25,4 BUSD
Antal fastigheter: Fler än 5 900 st
Andel uthyrda fastigheter: 98,6 %
Direktavkastning: 3,55 %
AFFO (FFO) per aktie (2018): 3,19 USD
Utdelning per aktie (2018): 2,631 USD
Utdelning: Månadsvis
Skuld / eget kapital: 0,76
På börsen sedan: 1994

Realty Income äger jag sedan tidigare, bolaget är ett av mina absolut största innehav i portföljen. Jag har med bolaget här bara för att göra en jämförelse med de andra bolagen.

Slutsats

Som solklar och ensam segrare står Store Capital som jag kommer att plocka in i portföljen under 2020.