fredag 11 januari 2019

Månadsköp januari 2019

Så var det dags att genomföra årets första aktieköp, som visserligen redan har genomförts när detta skrivs.

Det blir hela månadssumman på 5 000 kr plus lite likvider från försäljningen av Clas Ohlson på 2 000 kr.

Totalt köper jag Sampo för 7 000 kr i januari.

Det blev 18 st Sampo för 38,17 EUR styck till totalsumman 7 044 kr.

Försäljningen av Clas Ohlson gav för övrigt ett tillskott på 11 600 kr i kassan. Totalt har nu 4 000 av dessa investerats och 7 600 kr återstår därmed.

torsdag 10 januari 2019

Mål 2019

Jag har utgått från de mål jag satte upp för år 2018 och utgått från dessa nu inför kommande året 2019. Målen för 2019 är följande:
 • Att bara köpa aktier i bolag där jag känner mig som en långsiktig ägare.
 • Att bara köpa aktier i bolag som delar ut pengar.
 • Att bara köpa aktier i bolag som redovisar regelbunden vinst.
 • Att köpa aktier direkt i börsnoterade bolag (alltså inte köpa fonder)
 • Att avsätta 5 000 kronor varje månad och köpa aktier för dessa.
 • Att sträva efter att inget enskilt bolag ska utgöra mer än 10 % av portföljen.
 • Att återinvestera 100 % av alla erhållna utdelningar.
 • Jag kommer inte att sätta något mål för hur stora utdelningar jag som minst ska erhålla under 2019, i och med att mitt långsiktiga mål är att köpa aktier i bolag med hållbar och långsiktig utdelning och inte att köpa för en kortsiktigt hög utdelning.
Självförsörjandegrad
Jag har aldrig klarat av att göra en bra prognos eller att sätta realistiska mål för just detta. Jag kommer därför inte att sätta upp något mål detta år men jag kommer att försöka mig på en prognos istället.

Målet för 2017 var att öka från 1,84 % till 3,84 %, något som misslyckades totalt och jag nådde istället endast till ca 2,14 %, vilket motsvarar att utdelningarna täcker 8 dagars kostnader...

Målet för 2018 var att öka från 2,14 % till 4,4 %, något om även detta misslyckades helt och hållet då jag landade på 3,42 %.

För 2019 bedömer jag hushållets totala utgifter uppgå till ca 32 000 kr per månad vilket ger 384 000 kr på helåret. Jag har planerat att köpa aktier för 5 000 kr per månad och återinvestera all utdelning (ca 13 500 kr) och direktavkastningen kan förväntas vara ca 3 %. Dessutom gissar jag på att portföljens generella utdelningshöjning blir 5 % under året. Detta resulterar i att rullande 12 månaders utdelning vid årets slut hamnar på 16 300 kr vilket ger en självförsörjandegrad på 4,25 %. Alltså inte ens lika hög som jag hade som mål för 2018 men tack och lov över målet för år 2017.

Nu kommer jag inte att ha detta som ett faktiskt mål, det finns andra mål som är viktigare att uppfylla än att jaga direktavkastning, men det är ändå ett långsiktigt mål att portföljen ska kunna försörja mig helt eller delvis. 4,25 % motsvarar hushållets kostnader i 15 dagar, alltså lite drygt 2 veckor.

Portföljuppbyggnad

Jag är ganska nöjd med min portfölj så som den ser ut just nu, även om det finns bolag som jag på sikt önskar kunna få med i portföljen. Det finns inga planerade nykomlingar till portföljen, men heller inte planerade avyttringar. Jag avser fortsätta öka i befintliga innehav, inget sådant bör på sikt vara mindre än 10 000 kr. Kanske tar jag in ett eller två nya bolag i portföljen under 2018 och kanske säljer jag något. Inga sådana aktiviteter är dock inplanerade i dagsläget. Genom månatliga uppföljningar ska jag bevaka att inget enskilt bolag, bransch eller sektor utgör för stor del i portföljen.

onsdag 9 januari 2019

Uppföljning mål 2018

Uppföljning mål 2018

Nedan har jag samlat de olika mål som jag haft under året samt göra en uppföljning av hur bra jag har efterlevt dem.

Att bara köpa aktier i bolag där jag känner mig som en långsiktig ägare.

Detta mål är  svårt att mäta och följa upp på ett konkret och objektivt sätt. Känslan av långsiktighet och trygghet finns i alla bolagen jag är delägare i med några undantag.

 • Epiroc - Bolaget knoppades av från Atlas Copco och jag vet inte ens exakt vad bolaget gör mer än att det har med gruvmaskiner att göra. Jag vet inte hur bolaget står sig finansiellt, utdelningsmässigt, utvecklingskostnader mm. Jag fick bolaget i knät och avvaktar tills det finns mer historik och tittar närmare på bolaget då.
 • Catena Media - Bolaget delar inte ut pengar och är ökänt på börsen sedan storägaren sålde mm. Tillväxten är dock imponerande och jag har beaktat riskerna med detta bolag, om jag finner några tvivel eller misstankar om oegentligheter kommer jag snabbt sälja bolaget och kan därmed inte betrakta mig som en långsiktig ägare.
 • Evolution Gaming. Jag är visserligen trygg i bolaget som tjänar bra med pengar och delar ut en del av vinsten samtidigt som omsättning och vinst växer så det knakar. Jag hänger med så länge den goda utvecklingen håller i sig, men är inte beredd att vara ägare om problem uppstår, då säljer jag av direkt.

Att bara köpa aktier i bolag som delar ut pengar.


Ja, bortsett från Catena Media där jag medvetet gjort ett avsteg.

Att bara köpa aktier i bolag som redovisar regelbunden vinst.


Ja, inga undantag alls från denna grundläggande regel.

Att köpa aktier direkt i börsnoterade bolag (alltså inte köpa fonder)


Jag har bara köpt aktier under 2018.

Att avsätta 5 000 kronor till köp av aktier varje månad under första halvåret.


Ja, utan problem. Totalt investerade jag 39 000 kr istället för planerade 36 000 kr under första halvåret.

Att avsätta i snitt minst 7 500 kr till köp av aktier varje månad under sista halvåret.


Japp, även detta klarades av med råge. Totalt avsatte jag 52 000 kr istället för planerade 45 000 kr.

Att sträva efter att inget enskilt bolag ska utgöra mer än 10 % av portföljen.


Detta har jag både strävat efter och klarat av! Största bolaget i portföljen är Investor som utgör 8,7 % i skrivande stund.

Att återinvestera 100 % av alla erhållna utdelningar.


Ja, alla utdelningar har gått åt till att köpa fler aktier. Inte nödvändigtvis i samma bolag som utdelningen erhölls ifrån, men de har investerats i någon av portföljens bolag.


Självförsörjandegrad

Efter en rejäl flopp föregående år hoppas jag på nya möjligheter att bygga upp en bättre självförsörjandegrad under 2018 än vad jag lyckades med under 2017.

Målet för 2017 var att öka från 1,84 % till 3,84 %, något som misslyckades totalt och jag nådde istället endast till ca 2,14 %, vilket motsvarar att utdelningarna täcker 8 dagars kostnader...

För 2018 kommer mina kostnader sänkas (från onormalt höga nivåer till nivåer strax över "normalt") samtidigt som jag fortsatt kommer att köpa fler aktier, och dessutom hoppas på utdelningshöjningar generellt i portföljen. Mitt mål blir att nå en självförsörjandegrad på över 4,4 %. En sådan nivå motsvarar att utdelningarna täcker mina kostnader i 16 dagar.

"Tyvärr" har vi lite planer för 2018 som medför lite ökade kostnader (planerna är något jag verkligen ser fram emot och som kommer göra mig väldigt glad, så ordet "tyvärr" syftar endast på den negativa effekten på just självförsörjandegraden, ska läsas lite med glimten i ögat).

Uppföljning: Aj aj då, här ger jag mig själv totalt underkänt. Jag underskattar alltid två faktorer när jag gör prognoser likt dessa:

 1. Jag underskattar vilka kostnader jag kommer att ha under året.
 2. Jag tenderar sälja bolag med väldigt hög direktavkastning (H&M och Clas Ohlson).
Dessa två faktorer har sänkt min självförsörjandegrad rejält. Målet för 2017 var 3,84 % och målet för 2018 var 4,4 %. Med facit i hand har jag endast uppnått 3,42 % och har fortfarande inte uppnått målet för år 2017, än mindre målet för 2018.

Portföljuppbyggnad


Jag är ganska nöjd med min portfölj så som den ser ut just nu, även om det finns bolag som jag på sikt önskar kunna få med i portföljen. Det finns inga planerade nykomlingar till portföljen, men heller inte planerade avyttringar. Jag avser fortsätta öka i befintliga innehav, inget sådant bör vara mindre än 10 000 kr. Kanske tar jag in ett eller två nya bolag i portföljen under 2018. Genom månatliga uppföljningar ska jag bevaka att inget enskilt bolag, bransch eller sektor utgör för stor del i portföljen.

Uppföljning: Jag är fortfarande nöjd med portföljen! Nu är jag nog ännu mer nöjd med portföljen med tanke på att jag gjort förändringar under året som jag tycker gjort portföljen bättre och starkare. Framför allt är jag nöjd med försäljningen av H&M men också av Clas Ohlson.

Jag har visserligen inte sett till att samtliga bolag överstiger 10 000 kr ännu, jag tycker nämligen inte att rätt läge infunnit sig i de minsta bolagen ännu. Målen sätts visserligen på 12 månaders sikt men är i själva verket mer långsiktiga. Jag måste dock ha en rutin för att följa upp målen regelbundet så att jag inte helt tappar bort min strategi, detta är orsaken till att jag inte uppfyller samtliga mål.

Slutsats


På det stora hela är jag nöjd med hur året har utvecklat sig. Jag har följt de mål som jag satt upp i den omfattning som är rimlig och avsedd. Målen är inte satta för att följa slaviskt utan mer som ett ramverk där jag ska fundera och vara medveten över de eventuella avsteg som görs. Ett bra exempel på detta är köpet av Catena Media som inte uppfyllde samtliga krav för att få komma in i portföljen men som jag ändå ville ta in. Målen fyller en viktig funktion för mig och jag kommer att sätta upp mål även för börsåret 2019 (mål som nog kommer se snarlika ut de jag satte upp för 2018).

söndag 6 januari 2019

Sammanfattning börsåret 2018

Vad har egentligen hänt i portföljen under det gångna året?

Bolag & Värde


I början av 2018 bestod portföljen av 26 bolag till ett värde av 354 000 kr. Sedan dess har portföljen utökats till 27 bolag, nu värda 426 000 kr. Totalt har fyra bolag tillkommit och tre bolag sålts (Clas Ohlson, H&M och ABB), portföljens storlek har under året ökats med 72 000 kr.

Nedan portföljens samlade utveckling sedan bloggens start 2015-01-01. Jag har sett både bättre och sämre prestationer bland investerare. Jag själv har haft tursam timing när jag köpt vissa aktier men jag har också gjort misstag genom att köpa framför allt H&M och Clas Ohlson till för hög värdering. Valutautvecklingen har påverkat portföljen mycket, på 4 år har dollarn stärkts med 12 % mot SEK och de senaste 12 månaderna har förstärkningen varit 8 %. Valutaeffekterna blir dock mindre över riktigt lång tid.

Jag önskar egentligen ha minst 5 års historik för att kunna göra någon vettig jämförelse mot index, helst upp emot 10 år men i och med att jag bara har haft min nuvarande portfölj i 4 år får det räcka för tillfället.

Å ena sidan vill jag inte jämföra mig med börsen då jag anser att jag gör "något eget" när jag bygger en utdelningsportfölj, samtidigt som jag måste bevaka huruvida en indexfond faktiskt är en bättre placering för mig. Än så länge tycker jag själv att jag får godkänt, kanske bör jag också fundera kring hur mycket sämre jag måste tillåta mig själv prestera jämfört med index innan jag säljer alla aktier och köper en fond istället? Tack och lov tycker jag mig inte se något behov av byte till fonder i dagsläget.


Om man istället endast ska se till det senaste året ser den grafen ut så här:


Slutsatsen är väl att min portfölj går långsammare så väl uppåt som nedåt, kort och gått en portfölj som går något lugnare än börsen. Stabil och trevlig (än så länge).

Aktieköp


Totalt har jag köpt aktier för 126 951 kr, något högre än år 2017 då jag köpte för 98 978 kr. Den huvudsakliga orsaken till detta är försäljningarna i ABB och H&M och Clas Ohlson som har återinvesterats.

Av dessa 126 951 kr kommer 42 936 kr från aktieförsäljningar, 11 296 från aktieutdelningar och 72 719 kr från insättningar. Jag har också sålt av samtliga amerikanska innehav från ISK och återköpt dessa i KF, detta är dock inte inkluderat i siffrorna då detta i praktiken endast innebar en flytt av aktier. Det är endast skattemässigt som detta räknas som försäljning och köp.

Totalt har jag betalat 513 kr i courtage, vilket motsvarar 0,404 % av det investerade kapitalet.

2017 var motsvarande siffror 325 kr i courtage som då motsvarade 0,328 % av det investerade kapitalet.

Rensat för den miss jag gjorde när jag flyttade värdepapper från ISK till KF blir istället courtaget 432 kr vilket motsvarar 0,340 % vilket är i nivå med 2017. Rensat från engångskostnader har alltså courtaget inte höjts nämnvärt jämfört med tidigare år.

Omräknat till någon form av förvaltningsavgift baserat på att portföljen i snitt varit värd ca 390 000 kr motsvarar courtaget (513 kr) 0,13 %, fortfarande en riktigt billig fond!

I och med att aktierna och portföljen är ett av mina största intressen ser jag inte 513 kr i courtage som något direkt problem. I år har jag dock har lite fler transaktioner än vad som kanske varit motiverat med tanke på försäljningar, flytt av värdepapper osv.

På tal om transaktioner, aktieköpen jag har gjort under året uppgår till 31 stycken. Mycket lägre än de 60 köpen år 2017 och 78 köpen 2016.

Utdelningar

Totalt har jag erhållit 12 067 kr i utdelning under året, en ökning med 24 % från föregående år.

Utdelningarna har erhållits från bolagen enligt följande (föregående års summa inom parentes):
 • Skanska 1 551 kr (289 kr)
 • Realty Income 1 400 kr (839 kr)
 • Investor 1 144 kr (946 kr)
 • Sampo 912 kr (650 kr)
 • Clas Ohlson 694 kr (319 kr)
 • Industrivärden 682 kr (651 kr)
 • Orkla 558 kr (781 kr)
 • Kopparbergs 519 kr (319 kr)
 • P&G 428 kr (210 kr)
 • Husqvarna 425 kr (0 kr)
 • Deere 379 kr (346 kr)
 • J&J 340 kr (310 kr)
 • Unilever 318 kr (242 kr)
 • PepsiCo 305 kr (188 kr)
 • Deageo 274 kr (210 kr)
 • McDonalds 257 kr (180 kr)
 • Latour 243 kr (216 kr)
 • ABB 233 kr (198 kr)
 • Novo Nordisk 217 kr (194 kr)
 • Lundbergföretagen 180 kr (168 kr)
 • Alfa Laval 179 kr (179 kr)
 • Colgate 174 kr (142 kr)
 • Nibe 169 kr (141 kr)
 • AtlasCopco 168 kr (163 kr)
 • Fenix Outdoor 160 kr (128 kr)
 • Wallenstam 158 kr (128 kr)
 • H&M 0 kr (1 477 kr)
Årets utdelningar redovisas i bilden nedan, jag vill också vara tydlig med att jag redigerat bort de utdelningar från grafen som erhållits innan bloggens start 2015-01-01. Utvecklingen har absolut gått åt rätt håll, jag fyller sakta men säkert på med fler aktier i utdelande bolag samtidigt som utdelningarna sakta men säkert höjs. Det som ska bli intressant att se är hur nästa lågkonjunktur påverkar mina utdelningar, om det blir några sänkningar och hur återhämtningen i sådana fall kommer att se ut. Utvecklingen för år 2018 har varit stark sett till att jag avyttrat så H&M vilket bidrog med väldigt mycket utdelning år 2017.


Försäljningar


Under året har totalt tre försäljningar genomförts. I inläggen som jag länkar till nedan motiveras varje försäljning:

Försäljning av H&M

Försäljning av ABB

Försäljning av Clas Ohlson

Sammanfattningsvis kan man väl säga att H&M och Clas Ohlson var usla investeringar och att försäljningen av ABB mer handlade om en renodling av portföljen och att exponeringen via Investor är tillräcklig för tillfället.

Börstankar och bloggande

För en gångs skull tycker jag att börsen är ganska rimligt värderad, nuvarande nivåer känns inte ansträngda men heller inte superbilliga. Det finns både billiga och dyra bolag på börsen. Marknaden överraskas fortfarande positivt men till skillnad från tidigare överraskas börsen nu också negativt. Detta medför en börs som är mer i balans och mer sansad.

Signalerna (bruset) kommer nu in allt spretigare, allt från inköpschefer, bopriser, tillväxt, jobbskapande osv pekar hela tiden åt olika håll. Inte för att det spelar mig någon roll alls, jag hoppas kunna fortsätta att köpa aktier helt mekaniskt genom så väl hög- som lågkonjunktur.

Bloggen fortsätter att fylla en stor funktion för mig. Om jag inte hade bloggat hade jag fört motsvarande anteckningar privat men jag upplever att jag tvingas tänka till en extra gång innan jag publicerar något på bloggen. Jag upplever ännu inga nackdelar eller problem med att blogga, jag har inte haft några som helst problem med att inse att vissa delar av strategier varit felaktiga och jag har snabbt kunnat göra justeringar (sälja aktier) när jag insett mig ha fel.

Sammanfattning


Jag är mycket nöjd med hur portföljen har utvecklats under året. Visst finns det frågetecken och farhågor kring kommande lågkonjunkturer och börsfall. Visst är jag sådan som person, men jag tror också att dessa tankar kommer mer naturligt i takt med att storleken på aktieportföljen växer, min portfölj närmar sig en nettoårslön i storlek och helt plötsligt påverkar börsens svängningar min ekonomi påtagligt. Jag är inte van vid detta och behöver hitta ett bra sätt att styra dessa känslor på, något som bloggen hittills varit ett bra verktyg för.

I och med detta så lägger jag börsåret 2018 bakom mig och ser fram emot 2019 med kommande upp- och nergångar på börsen.

torsdag 3 januari 2019

Månadsrapport december 2018

Så var det dags för årets sista månadsrapport.

Clas Ohlson har sålts av helt då bolaget inte bedöms passa i portföljen. Vinsten rasar, bolaget börjar ändra på lite för grundläggande förutsättningar (stänga butiker utomlands men fortsätta satsa på digital närvaro utomlands) vilket jag tror kommer bli en mycket kostsam historia.

Pga kommande föräldraledighet har summan som jag köper aktier för varje månad sänkts till 5 000 kr med start redan i december. Pengarna från försäljningen i Clas Ohlson kommer jag att sprida ut bland månadsköpen några månader framöver.

I december köptes aktier i Sampo och i Orkla för ca 3 500 kr i vardera bolag.

Utdelningarna i december uppgår till 374 kr och kommer från följande bolag:
 • Unilever
 • Johnson & Johnson
 • Realty Income
 • Mc Donalds
I övrigt har aktiviteten i portföljen varit låg. Börsen som helhet går stadigt neråt men det har inte utbrutit någon "panik" och det är inga katastrofrubriker i tidningar eller dylikt. Det verkar som att alla bara är lite skeptiska och avvaktande just nu. Det ska bli spännande att se vad framtiden har att utvisa och hur 2019 utvecklar sig.

Nedan presenteras de sista graferna för året, som sammanfattar hur min portfölj har utvecklat sig.
onsdag 19 december 2018

Uppdaterad syn på H&M

Nu var det ett tag sedan jag skrev om H&M.

Den 31 januari kunde jag konstatera att jag sålt hela mitt innehav.

Den 28 mars gjorde jag någon form av försök till sammanfattning av mitt dyra äventyr i bolaget.

Sedan min försäljning på kursen 149 kr har aktiekursen faktiskt hunnit hela vägen upp till 171 kr den 10 oktober, alltså totalt 15 % upp. Fantastiskt glädjande för alla som stannade kvar i bolaget och börsen bjöd på ett bra tillfälle att göra en exit under lite mer ordnade och genomtänkta former.

Senaste veckan/veckorna har kursen fallit ganska dramastiskt från nivåer kring 170 kr ner till 139 som aktien handlas till just nu. Tyvärr en nedgång på 18 %, kännbart för så väl privatinvesterare som diverse fonder.

Den analys som jag och många med mig borde ha gjort för länge sedan är att titta på följande bild på Börsdata och ställa sig frågan: Är H&M värt P/E 18?


Det spelar ingen större roll hur bolagets omsättning ökar om bolaget inte klarar av att hålla marginalerna uppe. En stagnerad vinst eller rent av sjunkande vinst är inte bra för investerare eller aktieägare och motiverar ett P/E långt mindre än 18.

Visst, om tillväxten uteblir finns det ändå ett case där bolaget ställer om till att maximera sitt kassaflöde och kanske kan få upp marginalen något genom detta. Konkurrenterna satsar dock på tillväxt så lösningen blir bara kortsiktig för H&M som förlorar på sikt. Enda lösningen är så klart att fortsätta utvecklas och sträva efter tillväxt.

Så som läget ser ut med tullar och protektionism i samband med att konkurrenterna blir allt fler tror jag H&M kommer få ännu sämre marginaler framöver. Att tvingas stänga fler butiker framöver blir så klart oundvikligt och aktiverar kostnader samtidigt som man som investerare fylls av tvivel. Butikerna har varit H&Ms paradgren och det svider så klart att bevittna detta avvecklas.

Online kommer man inte kunna ha samma fina marginaler man historiskt haft. Man kommer heller inte lyckas få H&M till en stor och framgångsrik plattform som blir den naturliga utgångspunkten för konsumenterna. Amazon, Wish, Zalando och allt vad det heter har nog en bättre utgångspunkt för detta.

Man ska dock inte underskatta H&M, med en stark huvudägare och en mycket god soliditet kan bolaget slå hårt och uthålligt mot sina konkurrenter, framför allt i sämre tider när likviditetsbrist blir påtaglig för konkurrenter som saknar positivt kassaflöde. De senaste årens utveckling vittnar dock om att H&M tar tid på sig att förändras.

Jag är fortsatt negativ till att äga aktier i bolaget, jag äger inga aktier idag och har inga planer på att köpa aktier heller.

måndag 17 december 2018

Asbestskandal @ Johnson & Johnson

I fredags kom det en rapport från Reuters om att Johnson & Johnson känt till att deras babypuder innehållit asbest ända sedan 70-talet men att bolaget ska ha ignorerat detta och sålt produkten ändå.

Detta är inte alls bra.

Det finns två huvudsakliga utfall från detta:

 1.  Rapporten är falsk.
 2.  Rapporten är sann.
Varje sådant utfall kan delas upp i två underkategorier:

1 A: Rapporten är falsk, dock finns spår av asbest men ledningen kände inte till detta.
1 B: Rapporten är falsk, det finns inga spår alls av asbest i pudret.

2A: Rapporten är sann, bolaget känner till att spår av asbest förekommer, dock har man säkerställt att halterna är helt och hållet ofarliga.
2B: Rapporten är sann, det förekommer asbest, ledningen har medvetet mörkat detta.

Utfallen 1A så väl som 2B är total katastrof för bolaget.

Utfallen 1B och 2A borde egentligen inte ha varit någon större katastrof, men på något sätt har bolaget antingen via sin kommunikation, dokumentation eller på annat sätt brustit varpå desinformation spridits i media världen över.

Även om informationen inte stämmer har redan en stor skada skett för bolagets varumärke. Det ska bli spännande att följa upp detta.

På sin egen hemsida skriver J&J att talk mycket riktigt förekommer i den aktuella produkten men att den också är vanlig i så väl livsmedel, kosmetika etc och att man väljer noggrant från vilka gruvor/fyndigheter man köper in mineralen. På den svenska wikipediasidan för talk står också förorentingar av asbest kan förekomma naturligt i talk.

Följande citat återfinns på wikipedia:

"Talk som används i konsumentprodukter får inte innehålla någon asbest."

Således är det väl känt både hos företag och myndigheter att denna risk föreligger och sannolikt finns det väl beprövade metoder och tester för att undvika och förebygga asbest i babypuder.

Spontant skulle jag gissa på att utfallet 1B enligt ovan är det mest sannolika. Bolagets varumärke har dock gissningsvis redan tagit skada, jag kan bara misstänka att det varnas för denna produkt på diverse forum och facebookgrupper för småbarnsföräldrar.

Om aktiekursen rasar vidare neråt kanske jag köper aktier i bolaget i januari.