torsdag 23 januari 2020

Förväntningar på utdelningshöjningar under 2020

Så, rapportsäsongen är igång och därmed kommer beskeden kring bolagens utdelningar att presenteras de kommande veckorna. Utdelningarna är en väsentlig del av mitt investerande och ett riktigt kvitto på att bolagen tjänar riktiga pengar. Detta år blir utdelningarna viktigare än någonsin för mig då jag pga kommande villaköp inte sätter av något nytt kapital till aktier utan är beroende av utdelningar för att kunna köpa fler aktier.

Investor har redan presenterat sin höjning som också var ganska väntad (de har höjt med 1 kr per år i minst 10 års tid nu).

I övrigt ser mina förväntningar ut enligt följande:

 • Aspire Global: Eventuell sänkning av utdelningen eller helt inställd utdelning pga förlikning med skatteverket (i Israel) och engångsinbetalning av skatt.
 • Bahnhof: Här förväntar jag mig en höjning, minst från 0,55 kr till 0,6 kr.
 • Duni: Oförändrad.
 • Evolution Gaming: Jag förväntar mig en höjning, men samtidigt växer bolaget så det knakar så jag skulle heller inte bli förvånad om man håller oförändrad för att kunna finansiera sin tillväxt. En höjning från 2,49 till 3,5 kr vore dock nice (en höjning med 40%!).
 • Husqvarna: Oförändrad.
 • Industrivärden: Höjning från 5,75 till 6 kr.
 • Kindred: En halvering, från 5,9 till 3 kr.
 • Kopparbergs: En mindre höjning, från 6,1 till 6,3 kr (3 %)
 • Latour: Höjning från 2,5 till 2,75 kr (10%)
 • Lundbergföretagen: Höjning från 3,2 till 3,4 kr (6%)
 • Skanska: Skanska är lite klurigt, då bolaget sänkte sin utdelning förra året. Jag kan dock tänka mig att man antingen gör en höjning från 6 till 7 kr eller att man behåller utdelningen på 6 kr och gör en extrautdelning på någon eller några kr per aktie. Bolaget har tjänat vansinnigt mycket pengar det senaste året, men frågan är om man vågar dela ut med anledning av vikande konjunktur, minskad orderingång osv? Jag tror och hoppas på att man som minst betalar ut 6 kr men skulle inte bli helt förvånad om man gör ytterligare en sänkning.

onsdag 22 januari 2020

Utdelningshöjning Investor

Jag ögnade snabbt igenom bokslutskommunikén för 2019 från Investor och konstaterar väl framför allt att bolagets skuldsättningsgrad uppgår till låga 2,8 % och att utdelningen höjs med 8 % till 14 kr per aktie.

Utdelningshöjningen är i praktiken spikad och kommer inte röstas ner på årsstämman eller dylikt.

Skuldsättningen ser riktigt fin ut, här finns utrymme för bolaget att plocka upp nya skulder i händelse av kris så att man slagkraftigt kan köpa billiga aktier i befintliga eller nya innehav. Målet kring skuldsättningen ligger på mellan 5 - 10 %. Detta går att jämföra med Industrivärden som i utgången av Q3 2019 hade en skuldsättning på endast 3 %, både Industrivärden och Investor har superstarka balansräkningar för tillfället!

Värt att notera är att om börsen går ner (med exempelvis 50 %) kommer bolagens skuldsättning att dubbleras, då den beräknas som skuld/tillgångar, så det är inte särskilt anmärkningsvärt att skuldsättningen ser låg ut när börsen är på topp!

Kortfattat kan man väl konstatera att Investor ser superstarka ut. Att jämföra bolaget mot olika index eller börser på en så kort tidsperiod som ett år ger jag inte mycket för, bolaget är grymt långsiktigt och allt verkar snurra på bra just nu. Framöver är det väl särskilt kommande förändringar i ABB som känns mest intressant att hålla koll på, i och med att Björn Rosengren tar över som VD och förväntas decentralisera och effektivisera bolaget.

torsdag 16 januari 2020

Mål 2020

Det blir dessvärre inte några konkreta mål för aktieportföljen under 2020. Inget nytt kapital kommer tillföras och inga aktieköp planeras. Orsaken till detta är ett planerat villaköp dit alla sparpengar nu mer avsätts.

Däremot kommer jag erhålla en hel del utdelning som kommer återinvesteras. I min kapitalförsäkring blir kassaflödet från utdelningar påtagligt större i år i och med investeringarna som gjorts i Altria och Iron Mountain. I ISK räknar jag med utdelningssänkningar i Sampo och Kindred, i övrigt är jag hoppfull kring utdelningshöjningar, kanske en engångsutdelning av större karaktär från Skanska kan ligga i korten.

Vad gäller KF kommer jag invänta att saldot på kontot uppgår till minst 1 000 kr innan jag återinvesterar pga courtaget. I dagsläget finns det inga planer på att ta in nya bolag till portföljen utan det blir återinvesteringar i befintliga bolag.

Jag har ännu inte bestämt om jag kommer köra månadsuppföljning här på bloggen eller om jag nöjer mig med kvartalsuppföljning, jag gissar på det senare. Således blir det lägre tempo både i portföljen och på bloggen.

onsdag 15 januari 2020

Ytterligare avyttringar i portföljen

Inom överskådlig framtid avses ett fastighetsköp genomföras, inte i direkt närtid men det är heller inte allt för avlägset.

I och med detta har portföljen setts över under vintern och dels stöpts om något och samtidigt har en del aktier avyttrats.

I förra veckan gjordes ytterligare några försäljningar där Evolution Gaming, Investor och Industrivärden såldes för totalt ca 18 000 kr. I och med detta föreligger inte längre några planerade försäljningar. De aktuella bolagen valdes bara för att de uppnått en ganska stor andel av portföljen och en riskjustering behövdes, annars är detta tre riktigt bra bolag som gärna får finnas kvar i portföljen länge utifrån den information som är känd om bolagen idag.

Inte nog med detta, dessutom plundrades hela den kassa som jag haft på Avanza, inklusive pengarna från försäljningen av Nibe.

Så sent som i november var portföljen värd 675 000 kr och jag hade en kassa på 55 000 kr, och idag är portföljen värd 560 000 kr och kassa saknas helt.

Under 2020 kommer inget nytt kapital att tillföras portföljen och de enda köpen som är planerade är återinvesteringar av erhållna utdelningar.

torsdag 9 januari 2020

Sålt Nibe (pga P/E 38)

Knappt har det nya börsåret startat innan första förändringen i portföljen genomförs.

Jag sålde av hela innehavet i Nibe på grund av P/E talet som uppgår till 38. Detta beror inte på någon engångshändelse som påverkat vinsten utan det är aktiekursen som dragit iväg som en raket sista tiden. Jag tycker inte att bolagets kvalitéer motiverar P/E 38 och direktavkastning 0,8 % så jag sålde av hela innehavet.

Vi får se i efterhand om detta var ett klokt beslut eller ej, mina aktiviteter i bolaget ser ut enligt nedan och totalt har jag köpt aktier för 11 308 kr och erhållit utdelningar på 542,6 kr innan jag sålde hela innehavet för 26 646 kr. Kursutvecklingen gav en avkastning på 135 % och totalavkastningen (inklusive utdelning) har uppgått till 140 %. Detta är helt fenomenalt med tanke på att bolaget endast funnits i portföljen 3,5 år.
Än så länge har jag ingen plan för hur pengarna ska återinvesteras, de får ligga på kontot och vänta ett tag.

onsdag 8 januari 2020

Sammanfattning börsåret 2019

Vad har egentligen hänt i portföljen under det gångna året?

Bolag & Värde


I början av 2019 bestod portföljen av 27 bolag till ett värde av 426 000 kr. Sedan dess har portföljen minskat till 23 bolag, nu värda 599 000 kr. Totalt har åtta bolag tillkommit, tolv bolag sålts och ett bolag som både hunnit tillkomma och säljas (Proact IT), portföljens storlek har under året ökats med 173 000 kr.

Portföljaktiviteten sticker ut å det grövsta, jag trodde verkligen inte att jag skulle ha sådan omsättning i portföljen under året. De 8 nya bolagen är: Altria, Aspire Global, Bahnhof, Duni, General Mills, Iron Mountain, Kindred och STORE Capital. De tolv bolag som sålts är: Diageo, P&G, Unilever, Wallenstam, Alfa Laval, Atlas Copco, Catena Media, Colgate, Deere, Epiroc, Fenix Outdoor och McDonalds.

Nedan portföljens samlade utveckling sedan bloggens start 2015-01-01. Jag har sett både bättre och sämre prestationer bland investerare. Jag själv har haft tursam timing när jag köpt vissa aktier men jag har också gjort misstag genom att köpa framför allt H&M, Catena Media, Aspire Global och Clas Ohlson till för hög värdering. Rörelser i valuta har så klart påverkat portföljen mycket i och med att SEK endast utgjort kring 55 % av den totala portföljen. Över riktigt lång tid brukar dock svängningarna i valutakurser utjämnas något.

Äntligen fyller min portfölj 5 år och därmed finns det lite riktig historik att jämföra mot index. Upp emot 10 år är ännu bättre men allt under 5 år känns för kort för att kunna få ut något vettigt av.

Å ena sidan vill jag inte jämföra mig med börsen då jag anser att jag gör "något eget" när jag bygger en utdelningsportfölj, samtidigt som jag måste bevaka huruvida en indexfond faktiskt är en bättre placering för mig. Än så länge tycker jag själv att jag får godkänt, kanske bör jag också fundera kring hur mycket sämre jag måste tillåta mig själv prestera jämfört med index innan jag säljer alla aktier och köper en fond istället? Tack och lov tycker jag mig inte se något behov av byte till fonder i dagsläget.Om man istället endast ska se till det senaste året ser den grafen ut så här:Slutsatsen är väl att min portfölj går långsammare så väl uppåt som nedåt, kort och gått en portfölj som går något lugnare än börsen. Stabil och trevlig (än så länge).

Aktieköp


Totalt har jag nettoköpt aktier för 43 962 kr, avsevärt lägre än år 2018 då jag köpte för 126 951 kr. Mina köp för 2019 uppgår till 242 827 kr och mina försäljningar till 198 855 kr. Totalt har jag i min handel omsatt 441 682 kr vilket utgör otroliga 74 % av värdet på min nuvarande portfölj. Jag eftersträvar en mycket lägre omsättning än så och är inte nöjd med detta utfall även om jag tycker att alla köp och sälj som gjorts varit motiverade.

Totalt har jag betalat 1 195 kr i courtage, vilket motsvarar 0,27 % av omsatt kapital eller 0,23 % av det genomsnittliga värdet på portföljen.

För 2018 var courtaget 513 kr, 0,13 % av genomsnittligt förvaltat kapital.
För 2017 var courtaget 325 kr,

I och med att aktierna och portföljen är ett av mina största intressen ser jag inte 1 195 kr i courtage som något direkt problem. I år har jag dock har lite fler transaktioner än vad som kanske varit motiverat med tanke på omfördelningar etc.

Aktieköpen för år 2019 uppgår till 39 st.

För tidigare år uppgick antalet köp till:
2018: 31 st.
2017: 60 st.
2016: 78 st.

Utdelningar

Totalt har jag erhållit 16 690 kr i utdelning under året, en ökning med 38,3 % från föregående år.

Utdelningarna har erhållits från bolagen enligt följande (föregående års summa inom parentes):
 • Sampo 2 447 kr (912 kr, 650 kr)
 • Realty Income 1 660 kr (1 400 kr, 839 kr)
 • Investor 1 340 kr (1 144 kr, 946 kr)
 • Skanska 1 230 kr (1 551 kr, 289 kr)
 • Industrivärden 1 058 kr (682 kr, 651 kr)
 • Kindred 902 kr (0 kr)
 • Orkla 879 kr (558 kr, 781 kr)
 • Duni 638 kr (0 kr)
 • Husqvarna 578 kr (425 kr, 0 kr)
 • PepsiCo 562 kr (305 kr, 188 kr)
 • P&G 555 kr (428 kr, 210 kr)
 • Kopparbergs 537 kr (519 kr, 319 kr)
 • Bahnhof 479 kr (0 kr)
 • J&J 426 kr (340 kr, 310 kr)
 • Deere 364 kr (379 kr, 346 kr)
 • Novo Nordisk 351 kr (217 kr, 194 kr)
 • Unilever 342 kr (318 kr, 242 kr)
 • Latour 333 kr (243 kr, 216 kr)
 • Deageo 300 kr (274 kr, 210 kr)
 • Evolution Gaming 257 kr (0 kr)
 • McDonalds 230 kr (257 kr, 180 kr)
 • Nibe 209 kr (169 kr, 141 kr)
 • Lundbergföretagen 192 kr (180 kr, 168 kr)
 • Fenix Outdoor 192 kr (160 kr, 128 kr)
 • General Mills 173 kr (0 kr)
 • Wallenstam 167 kr (158 kr, 128 kr)
 • Colgate 146 kr (174 kr, 142 kr)
 • Proact IT 145 kr (0 kr)
Årets utdelningar redovisas i bilden nedan, jag vill också vara tydlig med att jag redigerat bort de utdelningar från grafen som erhållits innan bloggens start 2015-01-01. Utvecklingen har absolut gått åt rätt håll, jag fyller sakta men säkert på med fler aktier i utdelande bolag samtidigt som utdelningarna sakta men säkert höjs. Det som ska bli intressant att se är hur nästa lågkonjunktur påverkar mina utdelningar, om det blir några sänkningar och hur återhämtningen i sådana fall kommer att se ut. 2019 präglas av att jag sett över mina innehav och sålt av en del "utdelnings-case" där värderingen blivit för hög och direktavkastningen för låg (exempelvis McDonalds) och istället återinvesterat dessa pengar i bolag med lägre värdering och högre utdelning.Försäljningar


Jag har gjort en rejäl utrensning i portföljen under året. Orsaken har ibland varit för hög värdering, att innehavet varit för litet eller i samband med att jag frigjorde kapital för villaköp.

Börstankar och bloggande

Konstigt nog tycker jag att börsen känns rimligt värderad just nu. Vissa bolag är så klart dyra men på samma sätt finns det bolag som jag nu upplever som billiga. Jag håller på och läser mig igenom boken "One up on Wall Street" och kan väl konstatera att den boken totalt omvänder mig från att vara pessimist till att vara optimist.

Bloggen fortsätter att fylla en stor funktion för mig. Om jag inte hade bloggat hade jag fört motsvarande anteckningar privat men jag upplever att jag tvingas tänka till en extra gång innan jag publicerar något på bloggen. Nackdelen med att göra sina tankar publika är väl att man kanske försvarar sin ställning/åsikt onödigt länge för att man inte vill verka som att man "vänder kappan efter vinden" för ofta. Jag tror dock att jag kommit till rätta med detta problem och upplever inte att jag har några större problem med att ändra åsikt om saker och ting i dagsläget.

Sammanfattning


Jag är mycket nöjd med hur portföljen har utvecklats under året. Visst finns det frågetecken och farhågor kring kommande lågkonjunkturer och börsfall. Visst är jag sådan som person, men jag tror också att dessa tankar kommer mer naturligt i takt med att storleken på aktieportföljen växer, min portfölj har passerat en nettoårslön i storlek och helt plötsligt påverkar börsens svängningar min ekonomi påtagligt. Jag är inte van vid detta och behöver hitta ett bra sätt att styra dessa känslor på, något som bloggen hittills varit ett bra verktyg för.

I och med detta så lägger jag börsåret 2019 bakom mig och ser fram emot 2020 med kommande upp- och nergångar på börsen.

tisdag 7 januari 2020

Månadsrapport december 2019

Här kommer sista månadsrapporten för året 2019, det har varit fullt upp under julledigheten så rapporten har dröjt något.


 • Jag sålde av en del Realty Income och köpte istället aktier i STORE Capital.
 • Jag minskade mitt ägande i Skanska.
 • Jag köpte aktier i Duni, Kindred, Bahnhof och General Mills.
 • Jag avyttrade samtliga aktier i P&G, Unilever, Diageo, Proact IT och Wallenstam samt minskade mitt innehav i Investor.
Jag erhöll 357 kr i utdelningar från Unilever, J&J och Realty Income.

I övrigt, utveckling enligt följande: