söndag 1 juli 2018

Månadsrapport juni 2018 samt halvårsavstämning

Månadsrapport

I fredags jobbade jag min sista arbetsdag inför semestern och kommer njuta av lite ledighet framöver.

Månadsköpen i juni genomfördes precis som planerat då jag fyllde på lite i följande bolag:
  • Industrivärden
  • Investor
  • Latour
Men sedan började saker och ting spåra ur... Jag sålde mina aktier i ABB för att köpa en post i Evolution gaming, och inte långt därefter tillförde jag portföljen ytterligare kapital för att köpa min första post även i Catena Media.

Utöver detta så har Atlas Copco delats upp i två bolag varpå bolaget Epiroc nu återfinns i portföljen.

Portföljens stabilitet lyser också igenom då jag erhållit 360 kr i utdelning denna sommarmånad (det räcker ju till några glassar i alla fall...) och det är följande bolag som delat ut:
  • Unilever
  • J&J
  • Realty Income
  • McDonalds


Vidare sammanfattas portföljen av graferna nedan. Portföljen närmar sig gränsen 400 0000 kr. Jag konstaterar att det nu var 14 månader sedan som portföljen passerade 300 000 kr. Men med ökade månadsköp, ständiga återinvesteringar och förhoppningsvis inte en börskrasch kommer det ta kortare tid innan 500 000 kr passeras.

Halvårsavstämning

Nu är det diverse nyheter om börsen som är i ropet, Kina-oro, handelskring, dödskors, mm. mm. För tillfället är jag rätt trött på all nyhetsrapportering, många bolag känns alldeles för dyra, det känns som att inspirationen till börsen saknas för tillfället. Då är det å andra sidan ganska bra att bara luta sig bakåt och investera månad efter månad och låta innehaven växa och utdelningarna trilla in.

Nu är vi ett halvår in på året och jag har äntligen semester från jobbet. Ett lämpligt tillfälle att stämma av de mål som jag satte upp i början av året, för att se om jag är på rätt väg eller om det är något i mina investeringar jag behöver revidera.

Att bara köpa aktier i bolag där jag känner mig som en långsiktig ägare.

Jag har bara köpt aktier i bolag där jag vill vara en långsiktig ägare och där jag känner mig som en sådan också. Jag har inte köpt några aktier alls där jag har för avsikt att inom överskådlig framtid sälja innehavet.

Att bara köpa aktier i bolag som delar ut pengar.

Nej! Jag har gjort ett undantag från denna regel, köpet har dock gjorts i ett bolag som uttryckligen har för avsikt att i framtiden dela ut pengar. Detta avsteg från mitt mål har motiverats i ett separat inlägg.

Att bara köpa aktier i bolag som redovisar regelbunden vinst.

Yes, samtliga bolag i portföljen redovisar regelbunden vinst per 12-månaders period.

Att köpa aktier direkt i börsnoterade bolag (alltså inte köpa fonder)

Jag har uteslutande köpt aktier.

Att avsätta 5 000 kronor till köp av aktier varje månad under första halvåret.

Ja, jag har avsatt minst 5 000 kr till aktieköp varje månad.

Att avsätta i snitt minst 7 500 kr till köp av aktier varje månad under sista halvåret.

Ja, jag har nu börjat accelerera denna summa efter att ha börjat sänka mina utgifter, detta har avhandlats i ett tidigare inlägg.

Att sträva efter att inget enskilt bolag ska utgöra mer än 10 % av portföljen.

Yes, detta mål prioriterar jag högt, Lex H&M.

Att återinvestera 100 % av alla erhållna utdelningar.

Yes, utan undantag återinvesteras samtliga utdelningar i samband med mitt vanliga månadsköp.

Att nå en självförsörjandegrad på 4,4 %.

I dagsläget ligger självförsörjandegraden på blyga 2,36 % men den verkliga accelerationen kommer att ske under andra halvåret då jag dels ökar summan som jag köper aktier för men också då kostnaderna kommer sänkas rejält relativt förra året. Kostnaden som jag jämför självförsörjandegraden mot är rullande 12 månader.

Portföljuppbyggnad

Den uttalade målsättningen har varit att inget bolag ska vara mindre än 10 000 kr för att varje innehav ska utgöra en väsentlig del av min ekonomi och min portfölj. Jag har ett antal bolag som understiger denna summa, exempelvis Epiroc som nyligen avskiljdes från Atlas Copco. Jag har för avsikt att på sikt öka mitt innehav både i Epiroc och andra mindre bolag i portföljen.

Så, det var årets halvårsavstämning. Portföljen har rullat på fint, min ekonomi som helhet utvecklas bra, jag trivs bra både med min partner, mitt jobb, mitt boende, mina semesterplaner osv. Kort och gått har jag ingenting att klaga på och jag ser mycket fram emot andra halvan av år 2018.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar