onsdag 6 november 2019

Varför utdelningar är så viktigt!

Att investera och köpa aktier i jakt på direktavkastning och utdelning både risas och rosas av diverse personer i börssammanhang. De senaste åren har utdelningsjägarna blivit allt fler med profiler bland bloggar och på twitter som tar täten och rapporterar om nya utdelningar hela tiden!

Jag personligen lägger stor vikt vid utdelningarna och tycker att de är en mycket viktig del av att investera på börsen.

Först och främst består utdelningen av "riktiga pengar". Redovisade vinster kan vara "fabricerade" (alltså påhittade) och i själva verket består av bokföringstekniska manövrar som lätt lurar en småsparare som mig. Men om ett bolag faktiskt delar ut pengar år efter år och man håller lite koll på skuldsättning och utdelningsandel osv så betyder detta i grund och botten att bolaget är friskt och tjänar riktiga pengar. Det är en ganska bra start när det kommer till att köpa aktier!!

Därtill skapar utdelningen ett kassaflöde in till portföljen som dämpar eventuella kraftiga svängningar på börsen. Visst finns det alltid en risk för inställda eller sänkta utdelningar, man ska vara medveten om att utdelningarna inte är huggna i sten! Men att en utdelning helt ställs in hör till ovanligheterna. De flesta bolagen tjänar fortfarande pengar genom en lågkonjunktur och en del av dessa pengar slussas vidare ut till aktieägarna. I tider av börsnedgång är det extra trevligt att få in utdelningar på kontot för att kunna köpa fler aktier "till rabatt".

Utdelningarna möjliggör också att man erhåller ett kassaflöde från sina innehav utan att behöva sälja av aktier eller på annat sätt minska sitt ägande. Att sälja aktier innebär också att man riskerar "dålig tajming" när börskursen är lägre än vad man kanske räknat med.

Dock är det många som med rätta kritiserar jakten på utdelningar som kanske är lite väl höga. Det finns bolag som är att betrakta som "helt mogna" (de saknar tillväxtmöjlighet) där en mycket stor del av vinsten delas ut till aktieägarna vilket ger väldigt hög direktavkastning. Detta begränsar dock den framtida möjligheten till höjd utdelning. Man skulle kunna se Telia som ett exempel på detta.

Vad jag är ute efter är en bra mix av bolag i portföljen. Vissa bolag har jag köpt in för att snabba på kassaflödet in till portföljen men där jag inte räknar med någon större höjning av utdelningar, exempel på sådana bolag är Altria och Iron Mountain. Men huvudfokus i portföljen är fortfarande bolag som har en något lägre direktavkastning men där potentialen till framtida höjd utdelning är desto större, exempel på detta är Latour, Lundbergföretagen, Nibe m.fl.

En sista faktor som jag tänkte ta upp i detta inlägg är glädjen som uppstår när man erhåller en utdelning. Den absolut viktigaste parametern när det kommer till sparande och investerande är nämligen att det över huvud taget blir av! Om man någon gång längs vägen tröttnar på en trött portfölj som utan större händelser sakta men säkert växer och blir större är risken att man slutar sätta in pengar till portföljen, eller att man slutar bevaka innehaven eller att man kanske i värsta fall säljer av allt ihop! Men om man har en portfölj som med jämna mellanrum hela tiden påminner en om att man äger bolag som varje dag tjänar pengar genom att jag får små utdelningar spridda över året triggas någon form av belöningssystem och man blir påmind om styrkan i ränta-på-ränta effekten. Dessutom blir det extra stor glädje i april och maj när de svenska innehaven delar ut väldigt mycket pengar på en och samma gång!

Däremot ska man vara medveten om att bolag som med stort fokus och framgång satsar allt på att växa och ta marknadsandelar kanske inte har medel över till utdelning, och då är det också värt att tänka på att man lätt missar tillväxtraketer som man har som kriterium att endast köpa bolag med utdelning. Min upplevelse är att om man endast köper aktier med utdelning tar man också bort den största potentialen till svängningar i portföljen, både på uppsidan och nedsidan. Man ska dock inte låta sig luras, både Ratos och Eniro är två bolag som delat ut pengar men där kursutvecklingen varit katastrof. Som med allt annat är utdelningar ett mer komplext ämne än vad som går att sammanfatta i ett blogginlägg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar