onsdag 10 januari 2018

Exponering mot fastighet & bygg?

Jag har en fundering och tanke kring att göra månadsköpet för februari i Realty Income.

Jag äger redan 41 aktier i bolaget, till ett värde av 18 000 kr, en minskning sedan "toppvärderingen" i portföljen på 20 500 kr i februari 2017. Dels har aktiekursen kommit ner men även valutan har gjort aktien billigare. Sedan februari 2017 tills idag är dollarn ner 6 %.

Den lägre aktiekursen och lägre valutan gör att jag börjar fundera på om det kan vara lämpligt att köpa några ytterligare aktier till portföljen.

Realty Income är ett amerikanskt fastighetsbolag, och min fundering kring bolaget gäller hur stor viktning min portfölj får mot fastighetsbranschen. I mina månadsavstämningar redovisar jag min viktning mot olika branscher och sektorer, men jag tycker att det blir lite trubbigt, jag behöver därför göra en djupdykning i detta ämne.

När jag summerar sektorn "fastighet och finans" finns bolag så som Sampo, Industrivärden m.fl med i denna kategori, vilket medför att detta inte redovisar tillräckligt tydligt hur exponerad jag är mot fastigheter och byggbranschen.

En fastighetskris skulle ju riskera att slå både mot fastighetsbolagen men också mot byggbranschen, så jag väljer att sålla ut de bolag som har exponering mot detta enligt följande:

  • 5 % av industrivärden (deras innehav i Skanska)
  • 100 % av Latour (stor exponering genom innehav i Alimak, Hultafors, Assa, Fagerhult, Sweco, Swegon m.fl som utgör en majoritet av Latours innehav).
  • 40 % av Lundbergföretagen (innehaven i Skanska, Lundberg fastighets AB och Hufvudstaden).
  • 100 % av Realty Income.
  • 100 % av Skanska.
  • 100 % av Wallenstam.
Detta summerar upp till ett innehav på 63 000 kr vilket motsvarar ungefär 17 % av portföljen. Bolag utöver dessa som indirekt har en påtaglig indirekt exponering mot fastighet och bygg är Sampo (via innehavet i Nordea) och Nibe som tillsammans utgör ca 8 % av portföljen. Å andra sidan skulle en fastighetskris sannolikt resultera i en lågkonjunktur och "allmän oro" vilket i sin tur leder till minskad konsumtion och kanske minskade investeringar i industrin mm vilket ju gör 100 % av min portfölj exponerad mot denna risk!

17 % av portföljen är därför att betrakta som exponerad mot fastighet och bygg och efter ytterligare en investering på 5 000 kr i Realty Income skulle denna siffra stiga till ca 18 %.

18 % är inte på något sätt alarmerande stort då spridningen mellan bolagen ger en stor riskspridning men också genom att varje bolag i sig har en geografisk riskspridning osv.

Varför är jag särskilt intresserad av exponeringen mot fastighet & bygg? Fastighetsbranschen innebär ofta hög belåning (för privatpersoner, föreningar men också företag). Även om inte alla är högbelånade räcker det med att en mindre del av marknaden får problem för att detta ska drabba även dem med en starkare balansräkning. Jag har försökt att genom mina innehav välja bolag som på lååång sikt kanske rent av gynnas av en fastighetskris då de kan förvärva konkurrenter, konkursbon och ta ytterligare marknadsandelar. En annan orsak till mitt intresse är att jag i mitt yrke har exponering mot denna bransch vilket gör att en fastighetskris i Sverige riskerar att medföra att jag blir arbetslös.

Hur som helst, några ytterligare månadsköp inom fastighet och bygg gör inte att mitt risktagande blir för stort. Däremot krävs nog en lite djupare analys av Realty Income än vad jag tidigare gjort, detta då jag tidigare inte gjort någon egen analys av bolaget. Detta får bli ett separat inlägg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar