fredag 3 augusti 2018

Självförsörjandegrad 2018

Jag har roat mig med att på nytt genomföra en simulering över hushållets totala kostnader för resten av 2018 och jämföra med de ökade årliga utdelningar som jag förväntar mig i och med de regelbundna aktieköp som genomförs månadsvis.

Tanken är att ta summan av samtliga förväntade utdelningar för kommande 12 månader (utan att ta hänsyn till eventuella höjningar/sänkningar av utdelningarna) och dividera med de totala kostnader som hushållet har haft de senaste 12 månaderna.

Just nu ligger självförsörjandegraden på exakt 2,38 %.

I januari satte jag upp som mål för år 2018 att landa på en självförsörjandegrad på 4,4 %.

I april gjorde jag en ny beräkning som resulterade i en självförsörjandegrad på 3,34 %.

Dagens uppdaterade beräkning pekar på att jag kommer landa på ca 3,56 % i slutet av 2018.

Detta resultat innebär att mina totala utdelningar kommer att täcka hushållets kostnader i ca 13 dagar. Självförsörjandegraden är inte ett mål på kort sikt utan snarare ett resultat av övriga mål. Det vore ju rent kontraproduktivt att köpa aktier med högsta direktavkastningen nu för att snabba på utvecklingen, istället för att köpa bolag som kanske kan öka sin utdelning allt mer i framtiden.

Att jag överhuvud taget har med detta mått bland mina mål är att jag faktiskt ska ha mätbara mål att dels minska min onödiga konsumtion och lägga undan mer pengar till investeringar. En framtida hög självförsörjandegrad ökar min ekonomiska frihet och kan hjälpa mig att arbeta deltid eller att våga säga upp mig för att starta ett eget företag. Aktieportföljen och dess utdelningar kommer då fungera lite som en säkerhet och en krockkudde om min ekonomiska försörjning i övrigt skulle gå dåligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar