onsdag 15 januari 2020

Ytterligare avyttringar i portföljen

Inom överskådlig framtid avses ett fastighetsköp genomföras, inte i direkt närtid men det är heller inte allt för avlägset.

I och med detta har portföljen setts över under vintern och dels stöpts om något och samtidigt har en del aktier avyttrats.

I förra veckan gjordes ytterligare några försäljningar där Evolution Gaming, Investor och Industrivärden såldes för totalt ca 18 000 kr. I och med detta föreligger inte längre några planerade försäljningar. De aktuella bolagen valdes bara för att de uppnått en ganska stor andel av portföljen och en riskjustering behövdes, annars är detta tre riktigt bra bolag som gärna får finnas kvar i portföljen länge utifrån den information som är känd om bolagen idag.

Inte nog med detta, dessutom plundrades hela den kassa som jag haft på Avanza, inklusive pengarna från försäljningen av Nibe.

Så sent som i november var portföljen värd 675 000 kr och jag hade en kassa på 55 000 kr, och idag är portföljen värd 560 000 kr och kassa saknas helt.

Under 2020 kommer inget nytt kapital att tillföras portföljen och de enda köpen som är planerade är återinvesteringar av erhållna utdelningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar