torsdag 11 juli 2019

Börjar Catena Media återhämta sig?


Jag kommer inte investera något mer kapital i Catena Media då osäkerheten är alldeles för stor i bolaget. Jag noterar dock att aktiekursen börjat svänga uppåt och att aktien legat på plus många dagar nu. Mitt innehav är värt 8400 kr och är därmed ett av mina minsta innehav, totalt ligger jag back 39 % i denna aktie.

Jag noterade här om dagen att Bodenholm sedan 6 maj i år ökat sitt ägande i bolaget från 10,3 till 12,6 %. En rejäl ökning och ett starkt signalvärde när största ägaren köper fler aktier i bolaget. Nu vore det "pricken över i" om dess utom Öresund köper fler aktier i bolaget.

Den 16 augusti kommer bolagets rapport för Q2, det ska bli intressant att se hur bolagets vinst per aktie utvecklas, hur marknaden USA går och vad VD tror om framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar