fredag 12 juli 2019

Q2 rapporter från Duni och Proact

Två av mina relativt nya innehav Duni och Proact har publicerat sina Q2 rapporter nu i veckan.

Först ut var Proact som var en rejäl besvikelse, intäkterna minskade med 7 %, resultat före skatt minskade och i Q2 mer än halverades vinst per aktie. Sett till första halvan av 2019 har visserligen intäkterna ökat men vinsten per aktie är fortfarande nästan halverad.

Det är systemaffären med tillhörande support- och konsulttjänster som har problem, medan molntjänster ökar intäkterna kraftigt. Om man går tillbaka till årsredovisningen för år 2018 kan man läsa att VD konstaterar att "... i bolagets nuvarande position ser vi möjlighet att öka tillväxttakten, både organiskt och via förvärv. Samtidigt ska vi fortsätta att förbättra vår effektivitet vilket kommer att påverka bolagets lönsamhet positivt."

Än så länge verkar det inte som att det är just detta scenario som utspelar sig just nu. Rapporten igår verkar ha blivit en kalldusch för aktiemarknaden som igår handlade ner aktien 16,3 % och idag än så länge ned 8,5%, totalt ned med dryga 23 % på två dagar, det är jag inte alls van att se i portföljen.

Efter kursraset handlas aktien till P/E 13 men till innevarande års vinst ligger P/E klart högre, enligt börsdata kring 18, vilket kanske är lite dyrt om problemen inte löses.

Jag avvaktar och ser vad som händer med bolaget, om det kommer fram lite mer information om vad som händer och hur man avser lösa problemen.

Det finns dock engångskostnader inbakade i rapporten från en försäljning av ett bolag i Spanien, så det är visserligen en förmildrande omständighet.

Duni och andra sidan smällde till med en riktigt bra rapport. Dels ser man effekter från programmet med kostnadssänkningar som man nu genomför, samtidigt som råvarukostnaderna börjat gå ner. Alltså blir det en dubbelt positiv effekt samtidigt som omsättningen ökar vilket medför att man nu kunnat redovisa sitt högsta Q2 resultat någonsin. Detta verkar dock aktiemarknaden ha inprisat sedan länge i och med att aktien knappt rört på sig alls under dagen. Om vinsten skulle landa kring 7 kr per aktie vilket den gjorde år 2017 är P/E idag dryga 17 men framför allt har aktien potential att fortsätta vara den kupong den idag är och skifta ut 4 % årligen till aktieägarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar