onsdag 11 september 2019

Ränta på ränta -effekten från amerikanska innehav

Anledningen till att jag skriver om just mina amerikanska innehav är att dessa till skillnad från mina svenska delar ut pengar kvartalsvis vilket medför att jag får ett mer stabilt och förutsägbart kassaflöde in till min KF.

Detta medför att jag på ett mer regelbundet sätt kan återinvestera utdelningarna i nya aktier. Hittills har utdelningarna inte varit på den nivån att att utdelningarna gjort ett kännbart avtryck när jag köper nya aktier, men nu börjar detta så smått ändras vilket är både roligt och spännande.

Innehaven i min KF uppgår till 203 000 kr, samtliga innehav är amerikanska förutom Novo Nordisk som också återfinns i portföljen. Totalt uppgår utdelningarna i KF årligen till 5 030 kr (varav Realty Income står för 1 600 kr vilket utgör 32 % av utdelningarna...).

Till detta kommer mina kommande månadsköp som under slutet av 2019 kommer uppgå till ca 12 000 kr och generera ett kassaflöde på ytterligare 500 kr per år i utdelningar.

En total årlig utdelning på 5 500 kr medför 1 375 kr per kvartal. Givet att jag gör ett månadsköp i amerikanska innehav per kvartal framöver där ett månadsköp utgörs av 5 000 kr kommer utdelningarna att öka den investerade summan med 27 % vilket är påtagligt mycket.

Äntligen kan man se hur ränta på ränta -effekten finns där och det roliga är att den kommer bara att öka och bli än kraftigare framöver ju fler aktier jag köper.

Visserligen erhåller jag större utdelningar från mina svenska innehav, men dessa utdelningar kommer i princip uteslutande i april/maj och sedan är det relativt få utdelningar resterande 10 månader. De amerikanska utdelningarna gör sig alltså mer påminda och är roligare att få och påverkar varje månadsköp jag gör i amerikanska innehav.

Visst ska man alltid tänka rationellt och försöka maximera sin avkastning osv, men det är också viktigt att jag håller intresset uppe för börsen och ser till att jag verkligen tycker att det är roligt, annars är risken att jag i slutändan slutar sätta in pengar till Avanza för aktieköp. Utdelningarna är väldigt roliga att få och påminner mig hela tiden om de kassaflöden som börsen genererar, detta är viktigt för mig och medför att jag även framöver kommer fortsätta spara och engagera mig i investeringar på börsen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar